Skip til primært indhold

Stram økonomiaftale medfører administrative besparelser

Fredag 26. maj lykkedes det regeringen og Danske Regioner at nå til enighed om de fem regioners økonomi i 2024. Regionerne får næste år 1,35 mia. kr. ekstra til drift, mens de skal finde 300 mio. kr. i administrative besparelser. Det er endnu uvist, hvordan fordelingen mellem de fem regioner falder ud.

Danske Regioner har indgået en aftale med regeringen, der giver regionerne ekstra 1,35 mia. kr. til drift af sundhedsvæsenet næste år. Samtidig fremrykkes akutpakken delvist, hvilket vil sige, at 350 mio. kr. rykkes fra 2024 til 2023. Dog skal regionerne også spare 300 mio. kr. i administrative omkostninger.

Det er endnu uvist, hvor stor en del at beløbene der står Region Syddanmark på, da blokfordelingen endnu ikke er på plads.

Fungerende regionsrådsformand Bo Libergren (V) siger:

- Der er nok ingen tvivl om, at aftalen giver behov for stram prioritering. Vi skal have regnet lidt på konsekvenserne for os, men min umiddelbare vurdering er, at det bliver stramt og uden plads til nye initiativer – både hvad angår drift og anlæg.

Flere penge til anlæg

Ud over de ekstra 1,35 mia. kr. til driften af sygehusene er der også afsat 3,35 mia. kr. til anlæg – eksempelvis investeringer i sygehusenes medicoteknik og it. Det er væsentligt mere end sidste års historisk lave aftale på 2,95 mia. kr. på denne post, men pga. prisudviklingen rækker pengene ikke så langt.

Bo Libergren siger:

- Det er en stram aftale på baggrund af historisk høje prisstigninger og de fortsatte udfordringer med ventelisteafvikling. Herudover er jeg særlig bekymret i forhold til medicinudgifter fremadrettet, hvor det desværre ikke lykkedes os at få en model, der kan sikre regionerne finansiering til de aktuelle udfordringer med eksempelvis fedmemedicin.

Gennemgang af økonomiaftalen for regionsrådet

Regionsrådet vil på et budgetseminar den 21. juni få en gennemgang af økonomiaftalen.

Forretningsudvalget skal 1. behandle Region Syddanmarks budget for 2023 den 16. august.

Regionsrådet vedtager efter planen budgettet den 25. september.

APPFWU01V