Skip til primært indhold

Region Syddanmark og Cyklistforbundet vil få flere unge til at tage cyklen

Region Syddanmark vil i samarbejde med Cyklistforbundet og elever på fire syddanske ungdomsuddannelser udvikle et kampagneunivers, der skal få flere unge til at vælge cyklen til og fra deres uddannelse.

Region Syddanmark har indgået en aftale med Cyklistforbundet om at udvikle et kampagneunivers, der skal få flere elever på ungdomsuddannelser til at droppe bilen og vælge cyklen.

Første version af kampagneuniverset Vi Cykler Til Uddannelse skal afprøves i uge 13 og 14 på fire ungdomsuddannelser i regionen. Herefter vil Region Syddanmark og Cyklistforbundet indsamle feedback fra eleverne for at videreudvikle kampagneuniverset.

De fire ungdomsuddannelser er:

  • Esbjerg Gymnasium, Esbjerg
  • Rosborg Gymnasium & HF, Vejle
  • Sct. Knuds Gymnasium, Odense
  • Sønderborg Statsskole, Sønderborg

Region Syddanmark har igangsat initiativet Flere syddanskere på cyklen, så for Region Syddanmark giver det god mening at indgå i et samarbejde om udvikling af værktøjer til at få flere unge syddanskere på cyklen, fortæller regionsrådsformand Stephanie Lose (V):

- Mange vaner, der formes i ungdomsårene, har det med at hænge ved. Derfor vil vi fra Region Syddanmarks side gerne bidrage til, at de unge får nogle gode og sunde vaner, de kan tage med sig videre i livet. At tage cyklen frem for bilen er godt for både den enkeltes sundhed og klimaet. Jeg tror på, at vi med udviklingsprojektet henvendt til regionens unge kan inspirere flere elever til at hoppe på cyklen og lade bilen stå.

Færre tager cyklen

Og der er i høj grad behov for, at der gøres en indsats for at få unge til at tage cyklen, fortæller formanden for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark, Michael Nielsen (K):

- De seneste år er det gået ned ad bakke med de unges lyst til at cykle. På bare tre år er de 16-24-åriges brug af bil på landsplan steget med 14,7 pct., mens brug af cykel er faldet med 15,1 pct. Det er en udvikling, vi rigtig gerne vil være med til at vende, der hvor det kan lade sig gøre.

Hos Cyklistforbundet glæder direktør Klaus Bondam sig over samarbejdet med Region Syddanmark:

- Vi arbejder for, at så mange som muligt cykler, og det er nærmest smerteligt at se, at det går den forkerte vej hos unge. Det er ikke bare meget sundt at cykle; når du cykler, bekæmper du også klimaforandringerne. Så det er utrolig vigtigt, at flere unge cykler og både oplever den frihed, det giver, og at de trækker klimaet i den rigtige retning.

På Sct. Knuds Gymnasium ser vicerektor Thomas Secher Lund frem til at være en del af afprøvningen af Vi Cykler Til Uddannelse:

- Sct. Knuds Gymnasium har en meget stor andel af elever, som cykler til og fra skole. Disse gode cykelvaner vil vi gerne understøtte fastholdelsen af – både af hensyn til sundhed, trivsel og bæredygtighed, siger han.

Hvis afprøvningen er en succes, er det håbet, at kampagnen kan spredes til flere ungdomsuddannelser i regionen.

Om Vi Cykler Til Uddannelse

I to uger (uge 13-14 2022) gælder det for de unge om at cykle til uddannelse så mange dage som muligt - enten hele vejen eller i kombination med bus eller tog. Cykeldagene skal eleverne registrere på kampagnens website vctu.dk, og klassen konkurrerer mod de andre tilmeldte klasser i regionen. I løbet af de to uger er der motiverende udfordringer undervejs, og til sidst kåres der en samlet vinderklasse, som vinder en præmie i form af en fælles oplevelse for klassen.

For at sikre det bedst mulige kampagneredskab til netop den unge målgruppe vil Cyklistforbundet og Region Syddanmark inddrage de unge ift. forbedringsforslag af kampagnen. Dette sker i form af både spørgeskemaundersøgelse, hvor en bred gruppe af unge kan give input, samt inddragende workshop/fokusgruppeinterview, hvor eleverne involveres direkte, og hvor der skabes mulighed for at udforske nærmere, hvad der motiverer de unge.

Cyklistforbundet har i dag kampagner målrettet daginstitutioner, skoler og arbejdspladser, men ikke noget målrettet de unge. Region Syddanmark har derfor indgået et samarbejde om udvikling af kampagnen Vi Cykler Til Uddannelse som supplement til Cyklistforbundets eksisterende univers med ”Vi kan cykle”, ”Alle Børn Cykler” og ”Vi cykler til arbejde”.

APPFWU02V