Skip til primært indhold

Syddansk ”Januar-pakke” foreslår varigt lønløft til omkring 4.500 sygehus-ansatte

Onsdag 12. januar skal Forretningsudvalget i Region Syddanmark behandle et forslag om strategisk lokal løndannelse med bl.a. varige lønløft på 70 mio. kr. årligt til omkring 4.500 medarbejdere på regionens sygehuse. Forslaget skal behandles i regionsrådet senere på måneden. ”Januar-pakken”, som forslaget kaldes, indeholder også en oprustning af ambulanceberedskabet med bl.a. tre sygetransporter.

Det tidligere forretningsudvalg bad på sit møde 8. december 2021 administrationen om at udarbejde et forslag til strategisk brug af lokal løndannelse og et bud på en økonomisk ramme, der ville kunne føre forslaget ud i livet. Brug af lokal løndannelse skulle være en del af en samlet indsats for at styrke rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø på regionens sygehuse. Et emne, som det nye regionsråd fra start har udpeget som et hovedfokus for sit arbejde.

Starten på en langsigtet indsats

Administrationens forslag er nu udarbejdet og er på dagsordenen til det nye Forretningsudvalgs første møde onsdag 12. januar. Forslaget, den såkaldte ”Januar-pakke”, indeholder blandt andet et varigt lønløft til omkring 4.500 medarbejdere på regionens sygehuse på i alt 70 mio. kr. årligt.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, udtaler:

- ”Januar-pakken”, som er på Forretningsudvalgets dagsorden onsdag, er en del af en samlet, langsigtet indsats, hvor vi sikrer en varig forbedring af rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø til gavn for både patienter og medarbejdere.

Regionsrådets samlede formandskab lægger vægt på, at man med forslaget forsøger at sætte ind der, hvor der er de største udfordringer. Det er typisk områder med aften, nat- og weekendarbejde, og hvor mange akutte patienter sætter meget snævre rammer for at tilpasse driften, når bemandingen er udfordret.

- Vi agerer både på den korte bane, som vi gjorde med fordeling af vinterpakken, som skal hjælpe et trængt sundhedsvæsen nu og her - og på den længere bane med et forslag som dette, som skal være med til at styrke og fremtidssikre vores sundhedsvæsen, udtaler regionsrådsformand Stephanie Lose (V), 1. næstformand Mette With Hagensen (S) og 2. næstformand Morten Weiss-Pedersen (K).

Disse områder foreslås styrket

Forslaget, som forretningsudvalget behandler onsdag, skal efterfølgende videre til regionsrådet den 24. januar. Det sigter mod at styrke fastholdelse af medarbejdere på de sygehusafdelinger, som har en høj vagtbelastning og mange akutte patienter. Det er fx visse sengeafdelinger, fælles akutmodtagelser, intensivområdet, døgnafsnittene i psykiatrien og fødeområdet. Derudover sigtes mod at rekruttere og fastholde specialuddannede sygeplejersker inden for intensiv- og anæstesiområdet og på psykiatriske sengeafdelinger.

Administrationens forslag vil omfatte omkring 4.500 af regionens sygeplejersker og sosu-personale og desuden terapeuter, socialrådgivere og socialpædagoger i det omfang, de er tilknyttet plejeopgaven og går i vagt på de omfattede afsnit, samt jordemødre på den vagttunge og akutte del af fødeområdet. 

Mulighed for snarlige forhandlinger 

Det varige lønløft foreslås som anciennitets- og funktionstillæg, og hvis forretningsudvalget og efterfølgende regionsrådet beslutter at arbejde videre med ”Januar-pakken”, vil der blive taget initiativer til forhandlinger med de relevante personaleorganisationer. 

Administrationen vurderer, at det er muligt, at tillæggene ville kunne udbetales med virkning fra 1. april, og at de strategiske lokallønstillæg kan holdes inden for en årlig ramme på 70 mio. kr.

Forslag om løft til det præhospitale

Det afgående forretningsudvalg havde også bedt administrationen komme med forslag, som kunne aflaste det præhospitale beredskab: regionens ambulancer og sygetransporter. Det forslag er også på dagsordenen til Forretningsudvalget og indeholder bl.a. opnormeringer, opkvalificeringer og anskaffelse af tre ekstra sygetransporter og en årlig udgift på knap 10 mio. kr. 

Kort om lokal løndannelse

Lønnen i den offentlige sektor fastlægges overordnet i de centrale overenskomstforhandlinger, der finder sted hvert 3. år og senest har fundet sted i starten af 2021. Herudover er der, inden for det økonomiske råderum, mulighed for at supplere de centrale aftaler med lokal løndannelse. 

Den lokale løndannelse er lokalt forhandlede aftaler om løntillæg og har til formål at drive faglig udvikling, rekruttering og fastholdelse på arbejdspladsen med udgangspunkt i arbejdspladsens konkrete behov.

Du kan læse mere om "Januar-pakken" i Forretningsudvalgets dagsorden ved at klikke her. 

APPFWU01V