Skip til primært indhold

Forskere skal drøfte sundhedsundersøgelse fra Grindsted

Region Syddanmark har inviteret en stor gruppe forskere til at drøfte sundhedsundersøgelsen fra Grindsted samt forholde sig til ny viden om mulige ALS-tilfælde i Grindsted. Formålet er at afklare, om der er behov for at undersøge sundhedstilstanden i byen yderligere.

En stor gruppe forskere er den 28. oktober blevet inviteret til en drøftelse af den sundhedsundersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed gennemførte på vegne af Region Syddanmark i Grindsted i 2018 og 2019.

Sundhedsundersøgelsen viste dengang, at borgerne i Grindsted ikke var mere syge end borgere i sammenlignelige byer. Et flertal i forskergruppen, der skulle forholde sig til en eventuel opfølgende undersøgelse dengang, mente på baggrund af sundhedsundersøgelsens resultater, at der ikke var belæg for at gå videre med flere undersøgelser – og den indstilling fulgte regionsrådet.

Baggrunden for at drøfte undersøgelsen og resultaterne igen er, at der muligvis er fundet nye ALS-tilfælde i byen, og at sundhedsundersøgelsen har mødt kritik fra en række forskere, der ikke har været involveret i arbejdet med undersøgelsen.

Derfor tæller kredsen af inviterede forskere dels forskergruppen, der var nedsat i forbindelse med den oprindelige sundhedsundersøgelse, men også forskere, der efterfølgende har kritiseret undersøgelsen - ligesom forskere fra landets universiteter, som vurderer, at de kan bidrage til drøftelsen, er inviteret.

En drøftelse skal give vished

Koncerndirektør Kurt Espersen fortæller, at regionen ønsker at drøfte undersøgelsen med en bredere kreds af forskere for at få en ny faglig vurdering af, om regionen traf den rigtige beslutning, da man valgte ikke at lave en opfølgende sundhedsundersøgelse:

- Da Region Syddanmark i sin tid besluttede at undersøge sygdomsforekomsten i Grindsted, var det på baggrund af bekymringer fra borgerne. Vi indledte derfor et samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed og lavede en stor registerundersøgelse. Nu er undersøgelsen blevet mødt af kritik fra eksterne forskere, og vi har samtidig fået meldinger om, at der måske er nye ALS-tilfælde i byen. Det kan vi ikke sidde overhørigt. Vi har kun interesse i, at vi, politikerne og borgerne i Grindsted får så meget viden som muligt og så kvalificeret viden som muligt.

Forskere indkaldes til møde 9. november

På mødet, der finder sted den 9. november, skal forskerne i fællesskab gennemgå rapporten fra sundhedsundersøgelsen samt den nye viden om nye mulige ALS-tilfælde og vurdere, om der kan foretages yderligere undersøgelser eller forskningsprojekter.

Kurt Espersen håber, at forskerne vil tage imod tilbuddet om at deltage:

- Det er vigtigt, at vi får kvalificeret undersøgelsen og de nye oplysninger, og derfor har vi også inviteret alle de forskere, der har udtrykt en holdning til undersøgelsen i medierne i den seneste tid. Jeg håber, at de vil byde ind med deres ekspertise, så vi kan give politikerne og borgerne en klar melding om, hvor vi står i forhold til Grindsted, eller en retning i forhold til, hvordan vi får den fornødne viden.

Det er muligt, at processen i den udvidede forskergruppe ikke kan afsluttes med blot et enkelt møde. I så fald vil forskergruppen blive indkaldt til yderligere et eller flere møder.

Yderligere informationer:

Koncerndirektør Kurt Espersen, Region Syddanmark, kan kontaktes via pressevagt Carsten Bruun.

Presserådgiver

Carsten Bruun

Presserådgiver

Rådgiverteamet - Koncern Kommunikation


20 26 33 92
APPFWU02V