Skip til primært indhold

Region Syddanmarks medarbejdere fastholder højt trivselsniveau trods corona

Region Syddanmark har i år gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) blandt knap 26.000 ansatte. Resultaterne viser, at regionens medarbejdere på trods af en svær tid med corona og et stigende antal patienter har en høj trivsel, der dog samlet set falder med 1 indekspoint sammenlignet med den sidste MTU i 2018.

Resultaterne fra Region Syddanmarks medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2021 (MTU) ligger nu klar. I undersøgelsen har flere end 20.000 medarbejdere svaret på spørgsmål inden for hovedområderne trivsel, social kapital, arbejdsopgaver og udvikling.

Resultaterne viser, at trivslen blandt de ansatte samlet set er faldet med 1 indekspoint i forhold til 2018, hvor Region Syddanmark sidst gennemførte en MTU blandt alle ansatte. Trivselsscoren på sygehusene og andre enheder ligger mellem 69 og 78, og den samlede trivselsscore for hele regionen er i år på 74, hvor den i 2018 var 75.

Se PDF-rapport fra Region Syddanmarks MTU 2021

Tabel over MTU resultater

Oversigt over MTU 2021-resultater fordelt på enheder
Enhed Trivsel  Social kapital Dine arbejdsopgaver Din udvikling
Odense Universitetshospital 73 (-2) 72 (+1)  75 (-1) 77 (+1)
Sygehus Lillebælt 76 (-2) 77 (-) 78 (-1) 79 (-)
Sydvestjysk Sygehus 77 (+3 76 (+4) 78 (+2) 79 (+3)
Sygehus Sønderjylland 71 (-6) 71 (-4) 75 (-4) 76 (-1)
Psykiatrien 72 (-1 71 (+3) 74 (-) 75 (+1)
Socialområdet 71 (-3) 69 (-3) 75 (-3) 74 (-1)
Ambulance Syd 69 (-7) 65 (-6) 69 (-6) 69 (-4)
Regionshuset inkl. satellitter[1] 78 (-1) 78 (-) 78 (-2) 78 (-1)
Region Syddanmark total 74 (-1) 73 (-) 76 (-1) 77 (+1)

Note til tabel

Tallene i tabellen er indekstal mellem 0 og 100, med undtagelse af svarprocenten, og er beregnet på baggrund af et gennemsnit af en række underliggende spørgsmål. Parentesen efter tallet indikerer, om der er fremgang i forhold til 2018. Eksempelvis er (+1) en forbedring på 1 point, og (-) betyder, at resultatet er uændret i forhold til 2018.
[1]Tallene fra regionshuset inkl. satellitter er fra MTU 2019.

Trivslen går op på Sydvestjysk Sygehus, men falder på Sygehus Sønderjylland og i Ambulance Syd

Den største og eneste fremgang i trivslen er på Sydvestjysk Sygehus, som har opnået en samlet trivselsscore på 77, hvilket er 3 point højere end resultatet i 2018. På regionens øvrige enheder er trivslen faldet.

På Sygehus Sønderjylland  og i Ambulance Syd er trivselsscoren gået henholdsvis 6 point og 7 point tilbage i forhold til 2018. 

Tabellen viser også, at medarbejdertilfredsheden inden for temaet social kapital er uændret. Siden 2018 er temaet arbejdsopgaver gået 1 point ned, mens den samlede score på temaet udvikling er gået 1 point op.

Om MTU-resultaterne siger regionsdirektør Jane Kraglund:

- Vi har generelt en høj trivsel. Det, synes jeg, er flot, når man tager i betragtning, hvor meget bl.a. Covid-19 epidemien har krævet – og kræver – af vores medarbejdere. Jeg er dog opmærksom på, at tallene er gennemsnitstal, og at der på de enkelte enheder er udsving i trivslen. De områder, hvor MTU’en indikerer, at der er behov for en særlig indsats, skal vi tage seriøst, og jeg er sikker på, at den kommende dialog om MTU-resultaterne i de enkelte afdelinger, afsnit og centre vil give anledning til en række tiltag og indsatser, der kan løfte trivslen blandt medarbejderne.

Arbejdsmængden påvirker trivslen

Dykker man ned i MTU-resultaterne, kan man se, at mange medarbejdere oplever, at arbejdsmængden påvirker deres trivsel negativt.

Til det siger Lone Rasmussen, der er næstformand i Hovedudvalget i Region Syddanmark:

- Der er ingen tvivl om, at der generelt er travlt på sygehusene, og at arbejdsmængden er steget yderligere i forbindelse med corona. Jeg er ikke overrasket over, at effektiviseringerne og nu de mange måneders intensiv indsats mod corona har påvirket trivslen blandt medarbejderne. Men på trods af et samlet fald i medarbejdertilfredsheden har vi stadig en høj trivsel. Resultaterne for vores sociale kapital indikerer, at vi er rykket tættere sammen om opgaveløsningen. Det kan vi godt være stolte af, for det viser, at medarbejderne har været omstillingsparate i en svær tid.

Flere end 20.000 medarbejdere deltog i undersøgelsen

Region Syddanmarks MTU 2021 blev gennemført i perioden fra 22. september til 13. oktober 2021. I undersøgelsen skulle medarbejderne på en skala fra 1 til 7 tilkendegive, hvor enige de var i en række forskellige udsagn.

I år har i alt 25.852 ansatte haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Heraf har 20.679 deltaget, og det giver en samlet svarprocent på 80.

I 2020 måtte regionen på grund af den ekstraordinære situation med corona udskyde den planlagte MTU, som ellers gennemføres hver andet år blandt alle regionens medarbejdere.

Kontakt vedrørende MTU

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40
APPFWU01V