Skip til primært indhold

Region Syddanmark holder møde med forskere om sundhedsundersøgelsen i Grindsted

Region Syddanmark har holdt møde med 22 forskere om kritikken af sundhedsundersøgelsen i Grindsted. På mødet fik forskerne, der både var del af den oprindelige forskergruppe og nye forskere, præsenteret metode og resultater fra sundhedsundersøgelsen. Regionen har sat gang i at undersøge den nye viden, der er kommet regionen for øre i september i år, om mulige nye tilfælde af ALS. Den viden og en mulig anbefaling til regionsrådet vil forskergruppen tale videre om, når de mødes igen til videre drøftelser.

Region Syddanmark havde tirsdag inviteret en lang række forskere til møde om Grindstedforureningen. Regionen har selv taget initiativ til mødet. Det sker, efter der er kommet ny og vigtig viden frem i september om mulige nye tilfælde af ALS i Grindsted, der ikke er medtaget i den sundhedsundersøgelse regionen præsenterede resultaterne af i maj 2020, samt oven på kritik, der har været i medierne i den seneste tid af sundhedsundersøgelsens metode og resultater.

Sundhedsundersøgelsen undersøgte sygdomsforekomst i byen for en lang række sygdomme inklusiv ALS, men undersøgelsen dækkede kun årene 1941-2017. Regionen har sat gang i at undersøge de nye mulige tilfælde nærmere.

Stor opbakning til mødet

Regionen havde inviteret en lang række forskere til mødet. Derudover var invitationen også sendt til medlemmerne af Danske Universiteter, som er de otte universitetsenheder i Danmark.

22 forskere deltog i mødet – enten i regionshuset eller på video. Deltagerne inkluderede 14 forskere fra den oprindelige forskergruppe, som rådgav regionen i forbindelse med sundhedsundersøgelsen, og 8 nye forskere med interesse i sundhedsundersøgelsen og dens resultater. Derudover deltog Kurt Espersen, koncerndirektør Jørgen Bjelskou og en gruppe af fagmedarbejdere fra regionen også i mødet.

Koncerndirektør Kurt Espersen siger:

- Vi har haft et godt og konstruktivt møde med forskerne, hvor der kom mange gode input frem. Der var plads til, at alle blev hørt, og det er min klare vurdering, at den grundige gennemgang, vi fik af sundhedsundersøgelsens metode og resultater, sammen med den nye og vigtige viden, vi har fået, giver os et godt grundlag for videre drøftelser. Men vi har brug for flere møder for at komme tættere på, hvad forskerne kan anbefale til en videre proces.

Grundig gennemgang af sundhedsundersøgelsen

På mødet præsenterede professor Annette Kjær Ersbøll fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF) forskerne for metode og hovedkonklusioner i sundhedsundersøgelsen, som SIF gennemførte på vegne af Region Syddanmark i Grindsted i 2018 og 2019.

Det var en grundig gennemgang af sundhedsundersøgelsen, og den gav anledning til mange spørgsmål og en god og bred diskussion om sundhedsundersøgelsens metoder samt til- og fravalg i forhold til undersøgelsens indhold, analyser og data.

Regionen havde også inviteret Ketty Hjøllund med til mødet, så hun kunne give sine input til mødets punkt om de nye mulige tilfælde af ALS.

Forskergruppen var enige om, at der blandt andet er grundlag for at kigge på at verificere forekomsten af ALS på baggrund af Ketty Hjøllunds oplæg. Regionen har påtaget sig opgaven med at undersøge og verificere de sygdomstilfælde, som Ketty Hjøllund præsenterede.

Som en sidste ting overvejer forskergruppen frem mod næste møde, hvem der vil påtage sig rollen som formand for gruppen fremadrettet.

Næste møde allerede i kalenderen

Mødet varede i to timer og 15 minutter, og til slut blev forskerne enige med regionen om at fortsætte drøftelserne i en kommende møderække. Det næste møde i gruppen afholdes 22. november 2021.

Vedhæftet: Listen over deltagere på mødet.

Yderligere informationer:

Koncerndirektør Kurt Espersen, Region Syddanmark, kan kontaktes via pressevagt Carsten Bruun.

Presserådgiver

Carsten Bruun

Presserådgiver

Rådgiverteamet - Koncern Kommunikation


20 26 33 92
APPFWU01V