Skip til primært indhold

12.000 sundhedsmedarbejdere skal blive lettere at forstå

Nu skal alle læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på kursus i at kommunikere med patienter og pårørende på de syddanske sygehuse. Kurset skal forbedre kommunikationen mellem patienterne og medarbejderne, så begge parter undgår misforståelser. Det besluttede regionsrådet på sit møde mandag 28. september.

Selvom kommunikationen med patienter er blevet meget bedre over de seneste år, så er der fortsat patienter, der har svært ved at forstå, hvad de sundhedsprofessionelle siger.

Derfor skal alle medarbejdere i Region Syddanmark, som har kontakt med patienter, nu undervises i, hvordan de kan blive endnu bedre til at skabe gode samtaler med patienter og pårørende.

Formand for Sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen (S) fortæller, at patienter skal føle sig velinformerede og trygge, når de taler med sundhedspersonalet om deres undersøgelses- og behandlingsforløb. Samtidig er en god dialog mellem sundhedspersonale og patient en vigtig forudsætning for, at personalet får den nødvendige viden og indblik i den enkelte patient og dermed den bedste forudsætning for at kunne hjælpe.

På den baggrund tilbyder Region Syddanmark et kommunikationskursus til alle sundhedsprofessionelle med patientkontakt, så personalet er klædt godt på til at gennemføre og strukturere patientsamtalerne:

– Selv den bedste kan altid blive bedre, og man bliver aldrig færdig med at træne sine færdigheder i at kommunikere. Vores medarbejdere står ofte i svære situationer, hvor de eksempelvis skal forklare patienter om et behandlingsforløb i kølvandet på en barsk besked, og her er det godt med nogle værktøjer at støtte sig til, så patienten får den nødvendige information. Gode samtaler giver nemlig gode oplevelser både for vores medarbejdere og patienter, siger Poul-Erik Svendsen.

Bygger på gode erfaringer

Kommunikationskurset tager udgangspunkt i en velkendt og internationalt afprøvet metode, Calgary Cambridge-modellen, som kan bruges af sundhedsprofessionelle til at skabe struktur i samtaler med patienter og pårørende. For struktur er vigtigt, når personalet skal forstå patientens dagsorden og samtidig sikre en klar og forståelig dialog. Modellen skal også hjælpe til, at patienter oplever en ensartet og genkendelig kommunikation på tværs af faggrupper og regionens sygehuse, fortæller Poul-Erik Svendsen:

– De unge KBU-læger og mange af de sygeplejerskestuderende møder metoderne som en del af deres uddannelse, og på Sygehus Lillebælt har vi allerede gode erfaringer med at tilbyde kommunikationskurser med afsæt i modellen. Vi ved fra patienttilfredshedsundersøgelser, at god kommunikation højner patienternes tilfredshed med behandlingen, så det glæder mig, at vi nu kan bygge videre på de gode erfaringer og brede kompetencerne ud på alle syddanske sygehuse, da det uden tvivl kommer både patienter, pårørende og personale til gavn.

I første omgang er det primært læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som skal uddannes. I alt skal omkring 12.000 af regionens sundhedsprofessionelle gennemgå et 3-dages kommunikationskursus i løbet af de kommende 4 år.  Øvrige medarbejdere med mindre patientkontakt kan herefter blive tilbudt kurset, ligesom der vil være kurser for alle nyansatte. Sygehusene skal løbende sikre genopfriskningskurser for medarbejdere, der har gennemført kurset.

Der er afsat 5,9 mio. kr. årligt i 2020 og 2021, 5,35 mio. kr. i 2022 og herefter 4,3 mio. kr. årligt til at gennemføre kommunikationskurset. 

Yderligere oplysninger

APPFWU01V