Skip til primært indhold

Lokalpsykiatri Brørup modtager Region Syddanmarks arbejdsmiljøpris

Psykiatrisk Afdeling Esbjerg - Lokalpsykiatri Brørup vinder Region Syddanmarks Arbejdsmiljøpris 2020. Afdelingen fik overrakt prisen, da hovedudvalgets formand og næstformand mandag overraskede Lokalpsykiatri Brørup med et besøg.

En ”fiskerbænk”, hvor medarbejdere hver uge mødes og deler deres tanker og indtryk, er med til at forebygge udbrændthed og styrke trivslen blandt medarbejdere på den psykiatriske afdeling Lokalpsykiatri Brørup. I afdelingen arbejder medarbejderne dagligt med mennesker, som har det svært, og det kan sætte sine aftryk på arbejdsmiljøet. Derfor har Lokalpsykiatri Brørup gennem længere tid sat fælles fokus på forebyggelse af udbrændthed og omsorgstræthed.

Fiskerbænken kombineres med en række andre værktøjer som bl.a. en skytsengle-ordning, hvor medarbejdere drager omsorg for hinanden, et kodeks for godt medarbejderskab, monitorering af belastningspres og en åben dør-politik. De fokuserede tiltag har ifølge afdelingen skabt et fundament, der øger trivsel, forbedrer samarbejde og sikrer høj kvalitet i løsningen af kerneopgaven.

Konkrete løsninger til inspiration for andre

Region Syddanmarks arbejdsmiljøpris uddeles af regionens øverste MED-udvalg, hovedudvalget. Formand for hovedudvalget og regionsdirektør Jane Kraglund siger om prisvinderen:

- Vi ved, at udbrændthed er en udfordring, når man arbejder med patienter med fx kriser, angst, depression og psykoser, hvor medarbejderne lægger mange følelser i deres arbejde. Derfor er det et vigtigt emne, Lokalpsykiatri Brørup tager fat på, og som de kommer med konkrete og inspirerende løsninger til.

Også næstformand i Region Syddanmarks hovedudvalg, Lone Rasmussen, glæder sig på prismodtagernes vegne:

- Afdelingen har udviklet deres samarbejde på en helt ny måde med fiskerbænken, hvor de har skabt et frirum på tværs af faggrupper til at sætte ord på det, der fylder hos de enkelte medarbejdere. Det er et lavpraktisk, men effektivt værktøj, som inspirerer og let kan overføres til andre afdelinger.

Fastholder uddelingen trods COVID-19

Region Syddanmarks arbejdsmiljøpris er tidligere år blevet uddelt ved regionens arbejdsmiljøkonference, som i år er aflyst på grund af COVID-19. Hovedudvalget har dog valgt at fastholde uddelingen af arbejdsmiljøprisen, forklarer næstformand Lone Rasmussen:

- Det er vigtigt, at vi ikke går i stå på grund af COVID-19, men fortsat arbejder på at sikre det gode arbejdsmiljø. Især i disse tider, hvor store forandringer kan udfordre arbejdsmiljøet.

Foruden arbejdsmiljøprisen giver hovedudvalget også en særlig anerkendelse til Ortopæd- og kæbekirurgisk sengeafsnit på Sydvestjysk Sygehus og Ortopædkirurgisk sengeafdeling på Sygehus Lillebælt for deres indsats med arbejdsmiljøet, som har højnet samarbejdet og trivslen i afdelingerne.

Fakta om Region Syddanmarks arbejdsmiljøpris

Prisen gives hvert andet år til en indsats, der skaber et bedre arbejdsmiljø og sætter kerneopgaven i centrum. Med prisen følger 10.000 kr., som afdelingen kan bruge til det fortsatte arbejde med at sikre et godt arbejdsmiljø.

Hovedudvalget har i alt modtaget 17 indstillinger til arbejdsmiljøprisen fra afdelinger i hele regionen.

Video: Se, hvordan det gik til, da de glade vindere fik overrakt Region Syddanmarks Arbejdsmiljøpris 2020.

Video: Hør Psykiatrisk Afdeling Esbjerg - Lokalpsykiatri Brørup fortælle om deres indsats i forhold til arbejdsmiljøet.

Yderligere oplysninger

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40

Lone Rasmussen

Specialist

Økonomi og Planlægning


79 97 65 05
APPFWU02V