Skip til primært indhold

Region Syddanmark fremrykker betalinger for 200 mio. kr.

Regionen hjælper virksomheder ved hurtigst muligt at betale fakturaer, som ellers først har betalingsfrist midt i april.

I Region Syddanmark er der tale om at betale op mod 10.000 fakturaer til omkring 200 mio. kr. i denne uge og snarest efter.

Fremrykningen gælder i første omgang godkendte fakturaer med betalingsfrist frem til 16. april og betyder altså, at betalingen af en lang række regninger sker, så snart regningen er kontrolleret og godkendt, og ikke først når betalingsfristen forfalder.

Regionrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, udtaler:

- For at vi kan løse opgaverne i regionen, er vi afhængige af at kunne købe varer og ydelser fra en lang række virksomheder. Mange af dem har det rigtig svært i denne tid, og derfor er det naturligt, at vi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe vores leverandører.

Regionerne påtager sig ansvar

Mange virksomheder landet over risikerer at lukke som følge af de økonomiske udfordringer i forbindelse med COVID-19. Andre skal fyre medarbejdere. Derfor har Region Syddanmark sammen med de øvrige regioner besluttet at fremrykke betalingen for leverancer fra både små og store virksomheder.

Stephanie Lose, der også er formand for Danske Regioner, udtaler:

- Vi har travlt med at håndtere de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus. Men vi ønsker også som stor offentlig indkøber at påtage os vores del af ansvaret for, at virksomhederne klarer sig bedst muligt igennem krisen. Derfor er jeg glad for, at vi i Region Syddanmark og de andre regioner nu er klar med denne håndsrækning til virksomhederne.

Hospitalsudstyr og byggematerialer

Målet er at imødegå likviditetsudfordringer i virksomhederne forårsaget af den aktuelle situation. Rigtig mange leverandører er påvirkede af situationen, lige fra mindre leverandører af varer og tjenesteydelser, håndværkerydelser og byggematerialer til leverandører af vitale dele til sundhedsvæsenet.

- Det er i alles interesse, at alle på tværs af samfundets sektorer hjælper hinanden bedst muligt. Derfor denne håndsrækning, siger Stephanie Lose.

Yderligere information

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V