Skip til primært indhold

Ekstra midler skal styrke plejen på sygehusene og sikre den tværsektorielle koordination

I Finansloven for 2020/2021 er der afsat midler til ansættelse af flere sygeplejersker. I 2020 svarer det til 107 ekstra sygeplejersker på de syddanske sygehuse.

Patienterne skal opleve, at deres forløb hænger sammen på tværs af sektorer. Derfor er der et stigende krav om koordinering mellem praktiserende læger, sygehuse og kommuner. Det tager tid og koster kræfter hos medarbejderne på sygehusene.

Regionsrådet har derfor på et møde 27. januar besluttet, at de ekstra 107 sygeplejersker, der er afsat midler til i finansloven, skal være med til at sikre de fornødne ressourcer til dialog og koordinering i forbindelse med gode indlæggelser og udskrivninger. De ekstra hænder skal også bruges til en tæt og løbende koordination mellem sygehuse, kommuner og andre sektorer – samtidig med, at plejen styrkes.

De ekstra sygeplejersker skal blandt andet arbejde på sygehusenes fælles akutmodtagelser og på sengeafdelinger, hvor mange af de patienter, der indlægges, har opfølgende forløb i kommunerne.  Det kan eksempelvis være på medicinske, geriatriske og neurologiske afdelinger.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) fortæller, at det giver rigtig god mening at styrke den tværsektorielle koordination:

- Vores sygeplejersker bruger meget tid på at sikre en god udskrivelse af patienter i komplicerede forløb og på at koordinere med for eksempel kommuner og praktiserende læger. Derfor giver det rigtig god mening at samle koordinationsopgaverne på hænder, der er dedikerede til opgaven, så der bliver frigivet tid og ressourcer hos det øvrige plejepersonale til at tage sig af de mere direkte plejeopgaver.

Til gavn for patienterne

Koordinatorernes opgave er at skabe gode overgange, hvor både patient, pårørende, kommunale samarbejdspartnere og patientens egen læge føler sig velinformerede og velinddraget. Koordinatorerne spiller derfor en afgørende rolle i at sikre et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, fortæller Stephanie Lose: 

- Med de ekstra midler får vi mulighed for at skabe endnu bedre sektorovergange til gavn for vores patienter, så de oplever gode og sammenhængende forløb. Det vil styrke behandlingen, og det kan i sidste ende være med til at forebygge genindlæggelser og unødige indlæggelser.

Erfaringerne med at aflaste plejen ved at øge ressourcerne til at sikre en god tværsektoriel dialog og koordination og gode udskrivningsforløb vil indgå i udarbejdelsen af forslaget til fordeling af yderligere 107 nye sygeplejerskestillinger i 2021.  Der er i psykiatrien både sat gang i udrulning af en ny psykiatriplan og afsat yderligere 600 mio. kr. på landsplan til styrkelse af psykiatrien. Der gøres derfor status på psykiatrien i forbindelse med fordelingen af de ekstra sygeplejersker for 2021.

I aftalen tilkendegiver Danske Regioner også, at regionerne vil arbejde med bedre introduktionsforløb for nyuddannede samt arbejde for at flere medarbejdere arbejder på fuld tid. Region Syddanmark har på regionsrådsmødet i mandags vedtaget, at plejepersonale på de somatiske sygehuse og alle personalegrupper med patientkontakt i psykiatrien får ret til at gå på fuldtid, ligesom alle stillinger som udgangspunkt vil blive slået op som fuldtidsstillinger. Derudover er der i regionens budget for 2020 afsat 15 mio. kr. til bedre introduktionsforløb for nyuddannede medarbejdere på de syddanske sygehuse.

Fakta

- I starten af året indgik regeringen en aftale med Danske Regioner, som skal sikre, at der kommer 1.000 flere sygeplejersker på landets sygehuse i 2021.

- Pengene kommer fra Finansloven for 2020/2021, hvor der er afsat 300 mio. kr. i 2020 og yderligere 300 mio. kr. i 2021 til ansættelse af flere sygeplejersker.

- I Region Syddanmark svarer det fuldt indfaset til 214 ekstra sygeplejerskestillinger i 2021, hvoraf 107 stillinger fordeles på de syddanske sygehuse i 2020.

Følgende sygehusafdelinger får flere sygeplejersker
Sydvestjysk Sygehus

Fælles Akutmodtagelse

Kirurgisk afdeling

Medicinsk Esbjerg

Medicinsk afsnit Grindsted

Neurologisk afdeling

Ortopædkirurgisk afdeling

Sygehus Sønderjylland

Fælles Akutmodtagelse

Medicinske Sygdomme, Sønderborg/Tønder

Medicinske Sygdomme, Aabenraa

Hjertesygdomme

Hjerne- og Nervesygdomme

Ortopædkirurgi

Kirurgi

Sygehus Lillebælt

Akutafdelingen i Kolding og

Akut Visitationsafsnit (Medicinsk Afdeling) i Vejle

Medicinske Sygdomme, Kolding

Medicinsk Afdeling, Vejle

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjerne- og nervesygdomme

Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding

Organkirurgisk Afdeling, Kolding

Onkologisk Afdeling

Urinvejskirurgisk Afdeling

Karkirurgisk Afdeling

Organ- og plastikkirurgisk Afdeling, Vejle

Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle

Mor-barnområdet (Børne- og ungeafdelingen samt Afdelingen for Kvindesygdomme).

Odense Universitetshospital-Svendborg Sygehus

FAM - Fælles Akutmodtageafdeling

Medicinsk Afdeling M/Fælles Akutmodtagelse, Svendborg

Kirurgisk Afdeling A

Hjertemedicinsk Afdeling B

Reumatologisk Afdeling C

Gynækologisk/Obstetrisk afdeling D

Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afd. F

Geriatrisk Afdeling G

Lungemedicinsk Afdeling J

Urinvejkirurgisk Afdeling L

Endokrinologisk Afdeling M

Neurologisk Afdeling N

Ortopædkirurgisk Afdeling O

Infektionsmedicinsk Afdeling Q

Onkologisk Afdeling R

Afdeling for medicinske mavetarmsygdomme S

Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T

Neurokirurgisk Afdeling U

Hæmatologisk Afdeling X

Nyremedicinsk Afdeling Y

Plastikkirurgisk Afdeling Z

Geriatrisk Afdeling G, Svendborg

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V