Skip til primært indhold

Ekstra sygeplejersker til de syddanske sygehuse

Region Syddanmark ansætter 214 ekstra sygeplejersker i løbet af 2020 og 2021. Det er den syddanske andel af de 1.000 ekstra sygeplejersker, Danske Regioner og regeringen indgik aftale om i januar i år. På regionsrådsmødet 14. december blev hovedparten af de ekstra sygeplejersker for 2021 fordelt mellem regionens sygehuse.

Der skal være mere tid til pleje og flere hænder til at udføre den på de danske sygehuse. Regeringen og Danske Regioner har derfor aftalt, at regionerne får penge til at ansætte 1.000 ekstra sygeplejersker. 
 
I Region Syddanmark får sygehusene 214 ekstra årsværk, som bliver delt op i to lige store dele.
 
Regionsrådet valgte tidligere i år at prioritere 2020-delen på 107 ekstra sygeplejersker til at styrke især udskrivelsesprocessen på regionens sygehuse. De skal f.eks. hjælpe patienter, der efter indlæggelsen har brug for opfølgende forløb, som skal koordineres mellem sygehuset, kommunerne og eksempelvis praksis.  
 
På regionsrådsmødet 14. december vedtog regionsrådet, at 2021-delen skal bruges på at styrke sengeafdelinger med patienter, som fejler flere ting, har komplekse problemer og stort plejebehov. Derfor får disse områder 78 ekstra sygeplejersker til næste år. De sidste 29 stillinger går til indsatser inden for psykiatrien, behandling af senfølger for kræft, palliation og som socialsygeplejersker. Den endelige fordeling bliver forelagt regionsrådet, når de indsatser, de indgår i, ligger klar.

Styrker hele patientoplevelsen

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig over de ekstra sygeplejersker, regionen kan ansætte både i år og næste år: 
 
- Først på året styrkede vi især dialog og koordinering omkring udskrivelser fra sygehusene. Nu giver vi så de afdelinger, der tager sig af nogle af regionens mest syge patienter, et markant løft. Det har været helt afgørende for os, at de ekstra 214 sygeplejersker, vi får via finanslovsmidlerne, styrker plejen og løfter oplevelsen som patient på vores sygehuse. Derudover vil de ekstra hænder være med til at aflaste det nuværende personale, siger hun og fortsætter: 
 
- Regionens fire sygehusenheder har været med til at pege på, hvilke områder de ekstra 78 sygeplejersker skal placeres indenfor. Og regionsrådet har besluttet, at sygehusene selv fordeler sygeplejerskerne på de konkrete afdelinger, de mener vil få størst værdi af ekstra hænder i hverdagen.

Rekruttering godt på vej

Der er rift om sygeplejerskerne i øjeblikket, og det kan gøre det udfordrende at få besat stillingerne. Men den seneste opgørelse over sygeplejersker fra 2. kvartal i 2020 viser, at Region Syddanmark næsten er i mål med ansættelserne. Regionen havde ved udløbet af 2. kvartal ansat sygeplejersker svarende til 97 årsværk, og Region Syddanmark forventer derfor at nå målet for 2020 om 107 ekstra sygeplejerskeårsværk ved udgangen af året. 
 
Poul-Erik Svendsen (S), formand for Sundhedsudvalget, glæder sig over, at rekrutteringen af de ekstra sygeplejersker skrider planmæssigt frem:  
 
- Det har i en årrække været en udfordring at rekruttere sygeplejersker. Men samtidig med at vi fik aftalen om de 1.000 ekstra sygeplejersker på plads, vedtog vi i regionen, at plejepersonale på de somatiske sygehuse og alle personalegrupper med patientkontakt i psykiatrien får ret til at gå på fuldtid. Vi vedtog også, at alle stillinger som udgangspunkt vil blive slået op som fuldtidsstillinger. Og vi har afsat penge til bedre introduktionsforløb for nyuddannede medarbejdere på de syddanske sygehuse. Alt sammen for at styrke vores rekrutteringsindsats og sikre, at vi har de medarbejdere, der er brug for på vores sygehuse. 
 
Siden 2016 har regionen desuden i samarbejde med kommuner og uddannelsesinstitutioner i flere omgange øget optaget på sygeplejerskeuddannelsen, hvilket også vil styrke rekrutteringsmulighederne i fremtiden.

Fakta

- I begyndelsen af 2020 indgik regeringen en aftale med Danske Regioner, som skal sikre, at der kommer 1.000 flere sygeplejersker på landets sygehuse i 2021.
 
- Pengene kommer fra Finansloven for 2020, hvor der for hele landet er afsat 300 mio. kr. fra 2020 og yderligere 300 mio. kr. fra 2021 til ansættelse af flere sygeplejersker. 
 
- I Region Syddanmark svarer det til 214 ekstra sygeplejerskestillinger i 2021, hvoraf 107 stillinger bliver fordelt på de syddanske sygehuse i 2020 og 78 stillinger i 2021 – de sidste 29 afventer konkrete indsatser, som regionsrådet bliver præsenteret for i løbet af 2021.

Sådan fordeles de 78 ekstra sygeplejersker i 2021: 


Odense Universitetshospital: 39 årsværk
Sygehus Lillebælt: 18 årsværk
Sygehus Sønderjylland: 11 årsværk
Sydvestjysk Sygehus: 10 årsværk.

Regionsrådet i Region Syddanmark – find kontaktoplysninger her.  

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V