Skip til primært indhold

Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks budget for næste år

Et meget bredt flertal i det syddanske regionsråd vedtog mandag eftermiddag Region Syddanmarks budget for 2020 og aftalte dermed, hvordan de 26,5 mia. kr., det koster at udføre regionens opgaver, skal bruges. En god økonomiaftale med regeringen og regionens stabile økonomi betyder, at det er muligt at bruge ekstra penge på behandling af fysisk og psykisk sygdom og sætte nye initiativer i værk.

Regionsrådet vedtog mandag eftermiddag budgettet for 2020. Ud over penge til den daglige drift af regionens mange opgaver indeholder budgettet ekstra 250 mio. kr. til stigende udgifter til medicin, øget aktivitet på sygehusene og i praksissektoren og genanskaffelser af apparatur.

100 millioner til løft og nye initiativer

Hertil kommer 100 mio. kr. til et løft på flere områder og en række nye initiativer på sundhedsområdet. Af dem går 24. mio. kr. til første fase af regionens kommende psykiatriplan. De andre nye initiativer drejer sig blandt andet om ekstra penge til akut MR-scanning døgnet rundt til patienter med blodprop i hjernen, udbredelse af personlig medicin, som er skræddersyet til den enkelte patient, forbedrede parkeringsforhold ved sygehuset i Esbjerg og en bedre introduktion af nye medarbejdere. De 24 mio. kr. ekstra til psykiatrien skal ses i lyset af, at psykiatrien i Region Syddanmark yderligere løftes med 23 mio. kr. via tidligere finanslov og er løftet med 44 mio. kr. i indeværende år.

Klimaområdet er også et fokusområde i budgettet. Der lægges vægt på, at regionen bidrager til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, ligesom en allerede afsat pulje til at understøtte regionens kommende klimastrategi forhøjes med 5 mio. kr. til 15 mio. kr. i alt.

Bredt flertal bag budgettet

Ovenstående er blot nogle af de konkrete tiltag, der er indeholdt i regionens 2020-budget. Det er et meget bredt flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og løsgænger Marianne Mørk Mathiesen, der står bag budgettet – det er 39 af regionsrådets 41 medlemmer. Enhedslistens to medlemmer står udenfor budgetaftalen.

Se budgetaftale 2020 for Region Syddanmark

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger om regionens 2020-budget:

- Medarbejderne på sygehusene er forudsætningen for, at vi kan tilbyde de syddanske patienter en god behandling. Derfor er jeg særligt glad for, at vi i budgetforliget er enige om at bruge ekstra omkring 45 mio. kr. på medarbejdernes videreuddannelse og trivsel. At der ud over dette også er fundet penge til at løfte flere områder og sætte en række andre nye initiativer i gang, er jeg glad og stolt over.

Kompetenceudvikling og flere penge til psykiatri

Socialdemokraterne er også glade for medarbejder-initiativerne i budgettet. 

Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen (S) siger:

- For os er det vigtigt, at vi med aftalen forbedrer personalepolitikken på en lang række områder – et godt arbejdsmiljø er forudsætning for medarbejdernes trivsel og dermed udførelsen af arbejdsopgaverne. Med de ekstra penge til psykiatrien i budgetaftalen får vi også taget hånd om de sårbare unge, hvis trivsel vi sammen skal forbedre.

For SF er ulighed i sundhed et fokusområde. Gruppeformand Villy Søvndal (SF) siger:

- Den største udfordring er ulighed i sundhed. Derfor er jeg glad for de mange initiativer på dette område - både løftet i psykiatri, men også de mange initiativer på det somatiske område.

For Dansk Folkeparti er psykiatriområdet også i centrum. Gruppeformand Thies Mathiasen (DF) siger:

- For Dansk Folkeparti er det en rigtig stor glæde, at Region Syddanmark har fundet penge til at sætte gang i implementeringen af den nye psykiatriplan. Det giver mulighed for at få løftet området yderligere. Blandt andet vil vi gerne hjælpe de danske veteraner, som har mentale udfordringer.

De konservative vil gerne arbejde for mindre bureaukrati og mere tid til patienterne. Gruppeformand Morten Weiss-Pedersen (K) siger:
- Som konservative er vi specielt glade for, at vi nu skal til at arbejde med en friafdeling, hvor man skal prøve at finde veje til at tæmme det ustyrlige bureaukrati for at få mere patienttid. Vi er også glade for at vi skal arbejde med modeller for at få sygehuse og kommuner til at tale bedre sammen om udskrivning af patienter. 

Enhedslisten stemte imod

Enhedslisten er ikke med i budgetaftalen og stemte derfor heller ikke for regionens 2020-budget. Gruppeformand Vibeke Syppli Enrum (EL) siger:

- Budgetaftalen sikrer ikke, at der kan ske et reelt løft i velfærden i Region Syddanmark i 2020. Det har flertallet accepteret. Det har Enhedslisten ikke, og vi støtter derfor ikke aftalen.

Indkøb set med klimabriller

Psykiatri og klima er vigtige emner for Radikale Venstre. Gruppeformand Morten Brixtofte Petersen (R) siger:
- Radikale Venstre er meget glade for pengene til at realisere initiativerne i den nye psykiatriplan. Det afsatte beløb er alt, hvad vi kan nå at bruge i 2020. Vi skal gå i front når det gælder klimatiltag. Radikale Venstre er derfor glade for, at vi forhøjer klimapuljen og får set på regionens indkøbs- og udbudspolitik med klimabriller.

Løsgænger Marianne Mørk Mathiesen er også med i budgetforliget og stemte derfor også for budget 2020. Hun siger:
- For mig har det mentalt været svært at være med i et budgetforlig, hvor der blot skulle bruges flere af skatteydernes penge. Jeg sætter pris på mit fingeraftryk om forskning i, hvorfor så mange unge mistrives.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU02V