Skip til primært indhold

To private firmaer skal vaske for sygehusene i Region Syddanmark

De Forenede Dampvaskerier og Berendsen Textil Service skal fremover stå for vask af uniformer, patienttøj, linned og dyner på alle Region Syddanmarks sygehuse. Det besluttede et flertal i regionsrådet i går. Beslutningen betyder, at regionens eget vaskeri, Syddanske Vaskerier, som i dag vasker for nogle af regionens sygehuse, lukker. Vaskeriets medarbejdere virksomhedsoverdrages til De Forenede Dampvaskerier.

De Forenede Dampvaskerier skal fra 1. januar 2020 vaske for de sygehuse, der hører under Odense Universitetshospital (OUH) og Sygehus Lillebælt (SLB).

Berendsen Textil Service skal fra 1. august næste år vaske for de sygehuse, der hører under Sydvestjysk Sygehus (SVS) og fra 1. oktober næste år de sygehuse, der hører under Sygehus Sønderjylland (SHS).

Med til opgaven hører også at vaske for de psykiatriske afdelinger, der ligger ved de nævnte sygehuse. Kontrakterne kommer til at løbe i mindst otte år.

I dag vasker Syddanske Vaskerier for OUH og Sygehus Lillebælt. De Forenede Dampvaskerier vasker for Sygehus Sønderjylland og Berendsen Textil Service for Sydvestjysk Sygehus.

Gode priser og fortsat konkurrence

Vaskeopgaven har været udbudt i tre delkontrakter – en for OUH og SLB, en for SVS og en for SHS. For at sikre konkurrence og modvirke monopoldannelse har betingelsen været, at et vaskeri højst kunne få tildelt to ud af de tre delkontrakter. Det er kun De Forenede Dampvaskerier og Berendsen Textil Service, der har budt, og begge har budt på alle tre delkontrakter.

De Forenede Dampvaskerier og Berendsen Textil Service har fået de kontrakter, hvor de er kommet med det mest fordelagtige tilbud. Tildelingen er sket ud fra en samlet vurdering af økonomi, kvalitet og opgavevaretagelse. Ifølge de nye kontrakter skal regionen betale de to selskaber omkring 95 mio. kr. om året for den samlede vaskeopgave. I forhold til den nuværende pris forventer regionen at spare 29 mio. kr. om året med de nye kontrakter.

På regionsrådsmødet i går besluttede et flertal i regionsrådet at tildele de to vaskerier opgaven. SFs seks medlemmer, Enhedslistens to medlemmer og Andrea Terp (S) valgte at stemme imod.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- De to vaskerier, der har vundet opgaven, kender vi rigtig godt, fordi de vasker for os i dag. Vi er glade for samarbejdet med dem, og jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i de nye kontrakter. For at modvirke monopoldannelse har vi skruet udbuddet sådan sammen, at vi også fremover får flere vaskerier til at vaske for os. Jeg er meget tilfreds med, at vi på den måde bidrager til at sikre fortsat konkurrence på dette marked.

Alle fortsætter deres ansættelse

Økonomien i regionens eget vaskeri er holdt op imod tilbudspriserne. Den samlede konklusion er, at det er mest fordelagtigt for regionen er at udlicitere opgaven fremfor at beholde den i eget regi.

Aftalen med De Forenede Dampvaskerier indebærer, at medarbejderne i Syddanske Vaskerier fortsætter deres ansættelse hos De Forenede Dampvaskerier efter reglerne for virksomhedsoverdragelse. Medarbejderne på Syddanske Vaskerier er her i formiddag blevet informeret om regionsrådets beslutning. Syddanske Vaskerier beskæftiger aktuelt 137 medarbejdere og har afdelinger i Vejle, Odense og Svendborg. I Region Syddanmarks område har De Forenede Dampvaskerier vaskerier i Odense, Kolding og Vejen. 

Der er ikke truffet beslutning om, hvad der skal ske med de bygninger, Syddanske Vaskerier holder til i i dag. Det samme gælder inventaret. Der kan blive tale om salg, udlejning eller anvendelse til andre formål.

Stephanie Lose siger:

- Til medarbejderne på Syddanske Vaskerier vil jeg sige: I kan være stolte af det arbejde, I udfører. I har leveret varen. De sygehuse, I vasker for, er meget tilfredse med jeres arbejde. Men I er oppe imod en konkurrence, som på dette marked er benhård. Det bliver et skifte at overgå til en ny arbejdsgiver, men jeg er sikker på, at I bliver vel modtaget. Jeg er også sikker på, at jeres nye arbejdsgiver vil have fokus på fortsat medarbejdertrivsel og kvalitet i opgaveløsningen. Ligesom jeg ikke er i tvivl om, at jeres kompetencer vil blive værdsat hos jeres kommende arbejdsgiver.

Divisionsdirektør Hanne Selsholt Britz fra De Forenede Dampvaskerier siger:
- Alle medarbejdere hos Syddanske Vaskerier, der er omfattet af virksomhedsoverdragelsen, er meget velkomne. Vi ser frem til at indlede dialogen med medarbejderne fra Syddanske Vaskerier.

Tilsvarende byder administrerende direktør Henrik Luxhøj fra Berendsen Textil Service de fem medarbejdere fra De Forenede Dampvaskerier, der skal virksomhedsoverdragelses til Berendsen Textil Service på Sygehus Sønderjylland velkommen.

Nye uniformer

Aftalerne med De Forenede Dampvaskerier og Berendsen Textil Service betyder også, at sygehuspersonalet får nye uniformer. Efterhånden som de nuværende uniformer bliver slidt, bliver de skiftet ud med nye. Uniformerne vil blandt andet imødekomme personalets ønsker til større sortiment, farver og god komfort. Regionens logo bliver trykt på alle overdele.

Formand for regionens anlægs- og innovationsudvalg Karsten Uno Petersen (S) og formand for udvalget for uddannelse og arbejdskraft Tage Petersen (V) var inhabile ved regionsrådets behandling af sagen, da begge er medlemmer af bestyrelsen for Jysk Linnedservice, der delvist ejes af Berendsen Textil Service.

Fakta

Samlet set omfatter opgaven med at vaske for de syddanske sygehuse 6,4 mio. vaske af personalebeklædning, 8,3 mio. vaske af linned og dyner og 3,6 mio. vaske af patienttøj.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, 

Økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen, Region Syddanmark, mobil 29 20 11 50

Divisionsdirektør Hanne Selsholt Britz, De Forenede Dampvaskerier, mobil 22 49 17 40

Adm. direktør Henrik Luxhøj, Berendsen Textil Service, mobil 23 73 86 20

Kontaktoplysninger på alle regionsråds medlemmer

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V