Skip til primært indhold

Folkeskoleelever skal undervises på erhvervsuddannelser

Et nyt initiativ vil udvikle erhvervsfaglige forløb for elever i 5.-9. klasse. Det betyder blandt andet, at eleverne vil modtage undervisning på erhvervsuddannelsesinstitutionerne. Formålet er, at eleverne får mulighed for at opdage og udvikle deres evner inden for det erhvervsfaglige område. Initiativet modtager knap 3 mio. kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Danmark har i den grad brug for flere faglærte. Det vurderes, at der i 2025 vil mangle 70.000 personer med en erhvervsuddannelse, og det vil koste samfundet mange milliarder i tabt indtjening.

Derfor er Lyreskovskolen og Hærvejsskolen i Aabenraa samt tre afdelinger af Erritsø Fællesskole i Fredericia gået sammen med flere erhvervsuddannelser og uddannelsesvejledninger (UU) i de to kommuner om et fælles initiativ.

Initiativet, der hedder ”Fokus på erhvervsvejen”, vil udvikle nye forløb for 1.750 elever i 5.-9. klasse. Forløbene giver eleverne mulighed for at opdage og udvikle deres erhvervsfaglige evner. Folkeskolerne og erhvervsuddannelserne vil i samarbejde stå for at oprette, udvikle og afvikle undervisning i eksempelvis faget ”Håndværk og design”.

Formand for Udvalget for uddannelse i arbejdskraft i Region Syddanmark, Tage Petersen (V), siger:

- Hele Danmark står over for en stor udfordring på uddannelsesområdet, hvor der år for år kommer til at mangle flere og flere faglærte. Det er derfor, vi har det som mål i vores handlingsplan, at 30 pct. af eleverne skal vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse i 2025. Her kan et initiativ som ”Fokus på erhvervsvejen” bidrage til at opnå det mål.

Et af initiativets forventede resultater er en stigning på 10 pct. af elever fra projektet, der vælger en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Eleverne får også mulighed for at følge deres egen udvikling gennem en såkaldt elevkompetencemappe, som skal udvikles som del af projektet. Den skal eleven arbejde med fra 5.-9.klasse, så der skabes sammenhæng mellem kompetencer og uddannelsesvalg for den enkelte. Derudover skal 85-95 folkeskolelærere i lærerpraktik på erhvervsuddannelsesinstitutionerne, så de kan få et større kendskab til både fagene og undervisningstilgangen på EUD.

”Fokus på erhvervsvejen” har modtaget knap 3 mio. kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje på regionsrådsmødet 17. december.

FAKTA:

Disse institutioner er gået sammen om initiativet ”Fokus på erhvervsvejen”:

 • International Business College (IBC)
 • EUC Lillebælt
 • Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
 • Social- og Sundhedsskolen Syd
 • EUC Syd
 • Lyreskovskolen, Aabenraa Kommune
 • Hærvejsskolen, Aabenraa Kommune
 • 3 afdelinger af Erritsø Fællesskole (Højmosen, Bygaden og Krogsager), Fredericia Kommune
 • UU Lillebælt
 • UU Aabenraa

Disse initiativer modtog midler fra Region Syddanmarks uddannelsespulje på regionsrådsmødet 17. december:

 • Fokus på erhvervsvejen (2.997.052,50 kr.)
 • Digitalisering i faget (3.107.907,60 kr.)
 • EUD Merkantil går digitalt (2.576.341,20 kr.)
 • Science og anvendt teknologi på stx (561.975 kr.)
 • Industrien som karrierevej 2.0 (3.581.205,60 kr.)
 • I alt: 12.824.481,90 kr.

Yderligere oplysninger:

APPFWU01V