Skip til primært indhold

Økonomiaftale med flere penge til sundhedsområdet

I går aftes lykkedes det at få en aftale på plads mellem regeringen og Danske Regioner om de fem regioners økonomi i 2018. Aftalen åbner mulighed for, at Region Syddanmark kan komme igennem næste år uden store sparerunder.

Aftalen om regionernes økonomi i 2018 imødekommer noget af det pres på udgifterne, som regionerne har i forhold til blandt andet stigende medicinudgifter og den demografiske udvikling med stadig flere ældre.

Ud over de allerede aftalte midler til kræftområdet får regionerne 500 mio. kr. ekstra til at dække udgifterne i 2018. Af dem er Region Syddanmarks andel cirka 100 mio. kr. ekstra. Det vil ikke dække hele den forventede vækst i udgifterne til blandt andet særlig dyr medicin, men det hjælper et godt stykke af vejen. Frigørelse af effektiviseringsgevinster fra sygehusbyggerier skal ligeledes bidrage.

Produktivitetskravet bliver fastholdt næste år

Det lykkedes ikke at fjerne produktivitetskravet på de to procent og aktivitetsfinansieringen af sundhedsvæsnet. Regeringen har ønsket yderligere gennemgang af styringen på sundhedsområdet inden udfasningen af den nuværende model. Det arbejde går nu i gang. At opgøret med den nuværende styringsmodel nu må skydes et år, ændrer dog ikke på, at Region Syddanmark arbejder videre med det igangværende forsøg med en ny model, hvor medarbejderne har frihed til at vælge de løsninger, der giver værdi og kvalitet for patienterne fremfor bare at øge aktiviteten.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Alle i sundhedsvæsnet kan vist se, at tiden er løbet fra den nuværende model med det årlige produktivitetskrav. Med aftalen for 2018 er parterne da også enige om, at styringen på sundhedsområdet skal ændres og udvikles. Jeg håber, at regeringen vil erkende, at der skal nye styringsmodeller til, der i højere grad understøtter kvalitet og sammenhængende patientforløb.

Regionens byggerier kan fortsætte

Ud over en delvis finansiering af regionernes udgifter på sundhedsområdet indebærer aftalen, at regionernes økonomi til anlæg giver mulighed for at videreføre de planlagte bygge- og renoveringsprogrammer på sygehusene og gennemføre kvalitetsfondsbyggerierne som planlagt.

Stephanie Lose siger:

- Med aftalen er jeg fortrøstningsfuld i forhold til den kommende budgetlægning. Jeg vil mene, at vi kan komme igennem 2018 uden store sparerunder - men der vil bestemt stadig skulle gøres en indsats for at få enderne til at nå sammen.

I forhandlingerne lykkes det også Danske Regioner at afværge den besparelse på 10 procent inden for regional udvikling, som regeringen ellers havde lagt op til.

30 nye særlige pladser i psykiatrien

En af regionens første opgaver vil være at etablere godt 30 nye særlige pladser i psykiatrien. Aftalen fastlægger rammerne for drift og anlæg af de nye pladser. Det er aftalt, at pladserne skal være i drift hurtigst muligt. Blandt andet derfor skal pladserne etableres med udgangspunkt i eksisterende bygninger.

Gennemgang af økonomiaftalen for regionsrådet

Regionsrådet vil mandag den 19. juni 2017 få en gennemgang af økonomiaftalen på et formiddagsseminar i regionshuset i Vejle.

Forretningsudvalget skal 1. behandle Region Syddanmarks budget for 2018 den 16. august.

Regionsrådet vedtager efter planen budgettet på mødet den 25. september 2017.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V