Skip til primært indhold

Region Syddanmark tager temperaturen på borgernes sundhed og trivsel

Hvordan har du det? Det er det spørgsmål, som ca. 57.000 syddanskere er blevet udvalgt til at svare på i Danmarks største undersøgelse om borgernes trivsel og sundhed. Undersøgelsen giver et indblik i, hvordan det går med danskernes trivsel, sundhed og sygdom både på landsplan og i de enkelte regioner og kommuner.

Omkring 57.000 tilfældigt udvalgte syddanskere over 16 år modtager i disse dage et spørgeskema med spørgsmål om bl.a. motion, madvaner og trivsel i deres e-Boks eller per brev, hvis de ikke har en digital postkasse.

Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner deltager igen i år i den store landsdækkende undersøgelse om danskernes sundhed, som hedder ”Hvordan har du det?”

Vigtigt at så mange som muligt udfylder skemaet

Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme.

Samtidig sætter svarene fokus på danskernes sundhed og trivsel. For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaet.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), siger:

- Hvert eneste svar er vigtigt, fordi det bidrager til at give et klart billede af, hvordan borgerne har det, og hvad der gør dem syge. Det giver os en enestående mulighed for at sætte ind med både forebyggelse og behandling, så vi på sigt kan øge livskvaliteten for alle syddanskere.

Et unikt indblik i borgerens sundhed og trivsel

Det er tredje gang, at undersøgelsen gennemføres, og svarene giver et unikt indblik i, hvordan borgernes sundhed og trivsel har udviklet sig, siden undersøgelsen blev gennemført i 2010 og 2013.

Ønsker 3 ud af 4 syddanske storrygere stadig at holde op med at ryge? Dyrker 3 ud af 10 yngre mænd fortsat hård motion som for eksempel konkurrenceidræt i fritiden, og synes 8 ud af 10 syddanskere stadig, at de har en god livskvalitet, ligesom de gjorde i 2013?

Og hvad med den mentale sundhed? Er der stadig udfordringer på det område blandt de yngre kvinder?

Ekstra fokus på mental sundhed efter seneste undersøgelse

Netop den mentale sundhed, især blandt yngre kvinder i Region Syddanmark, er et godt eksempel på, hvordan borgernes svar kan bane vejen for nye initiativer.

I 2013 viste undersøgelsen, at et stigende antal 16-24 årige syddanske kvinder havde dårlig mental sundhed, ligesom mere end hver 4. af de yngre kvinder i Syddanmark svarede, at de ofte eller meget ofte følte sig nervøse eller stressede.

Formanden for sundhedssamordningsudvalget i Region Syddanmark, Tage Petersen (V), siger:

- Svarene fra 2010 og 2013 viste meget tydeligt, at der var sket en forværring i den mentale sundhed især blandt de yngre kvinder. Og selvom det var en trist udvikling i sig selv, er det også beviset på, at det nytter at svare. For det var netop disse svar, der gjorde, at vi i samarbejde med kommunerne har gennemført en større kortlægning af mental sundhed på børne- og ungeområdet, som skal hjælpe med at synliggøre, hvor der med fordel kan gøres mere.

Det er kun de tilfældigt udvalgte borgere, der modtager spørgeskemaet, som kan deltage i undersøgelsen. 

Læs mere om undersøgelsen på regionens hjemmeside.

De fem regioner, Danske Regioner, KL, Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet står bag undersøgelsen. På landsplan vil cirka 300.000 danskere over 16 år modtage et spørgeskema i e-Boks eller per brev.

Fakta

  • Den nationale sundhedsundersøgelse ”Hvordan har du det?” gennemførtes for første gang i 2010 og senest i 2013. Det bliver derfor muligt at se på, hvordan sundheden i befolkningen har udviklet sig gennem de seneste syv år.
  • Den nationale undersøgelse giver også en unik mulighed for at sammenligne data på tværs af kommuner og regioner samt et overordnet nationalt billede af danskernes sundhedstilstand.
  • 2.500 tilfældigt udvalgte borgere i 20 af de i alt 22 kommuner i Region Syddanmark får tilsendt spørgeskemaet. I Odense Kommune er det 7.500 borgere, og i Fanø Kommune er det 1.300 borgere.
  • Resultaterne fra undersøgelsen bliver samlet på hjemmesiden danskernessundhed.dk, hvor man også kan læse resultaterne fra tidligere undersøgelser.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark.

Udvalgsformand Tage Petersen (V), Sundhedssamordningsudvalget, Region Syddanmark.

Susanne Vangsgaard, projektleder for Sundhedsprofilen, Region Syddanmark.

Kontaktoplysninger

APPFWU01V