Skip til primært indhold

Fortsat høj trivsel hos Region Syddanmarks medarbejdere

Region Syddanmarks medarbejdere er glade for at gå på arbejde. Det viser medarbejdertilfredshedsundersøgelsen for 2016, hvor der er fremgang i forhold til sidste år på tre hovedområder.

Medarbejderne i Region Syddanmark er glade for deres arbejde og trives på deres arbejdsplads. Det er konklusionen på årets medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU), som Region Syddanmark netop har gennemført. Mange medarbejdere giver således udtryk for, at de har indflydelse på udførelsen af deres arbejdsopgaver samt, at de ved, hvordan deres arbejdsopgaver skal prioriteres.

Regionsdirektør Jane Kraglund glæder sig over resultatet:

- Jeg er meget tilfreds med dette års MTU, der tydeligt viser, at medarbejderne trives med deres arbejde. I Region Syddanmark har vi i hele organisationen i 2016 fokuseret på trivsel og på kerneopgaven. Det vil vi fortsætte med, for hvis man er godt tilpas på sit arbejde, er man i stand til at levere den bedst mulige indsats, og man kan skabe værdi for både patienter, pårørende og kolleger.

Fremgang på tre områder

Den målrettede indsats afspejler sig i tallene i dette års MTU, hvor der, i forhold til 2015, er fremgang på social kapital, løsning af arbejdsopgaverne og mulighederne for udvikling.

Lone Rasmussen, næstformand i Hovedudvalget i Region Syddanmark, hæfter sig ved positiv fremgang på flere fronter:

- Vi ved, at den sociale kapital spiller en afgørende rolle for den enkelte medarbejders trivsel. Det handler dels om faglighed dels om, at vi har en fælles forståelse for kerneopgaven og om, at man som kolleger kan stå sammen, når presset er stort. Det er meget positivt, at vi går frem på dette område, og det vidner om dedikerede kolleger.

Tabel: MTU 2016 resultater fordelt på sygehuse

  Trivsel Social kapital Dine arbejdsopgaver Din udvikling
Odense Universitetshospital 74 72 77 71
Sygehus Lillebælt 74 74 79 71
Sydvestjysk Sygehus 72 71 77 68
Sygehus Sønderjylland 67 67 75 65
Psykiatrien 73 72 77 72
De sociale centre 73 71 78 71
Regionshuset inkl. satellitter 76 74 79 71
Region Syddanmark total  73 (-4) 72 (+3) 77 (+2) 70 (+3)

Tallene i tabellen er indekstal mellem 0 og 100 og er beregnet på baggrund af et gennemsnit af en række underliggende spørgsmål.

Fakta

I perioden 21. september til 14. oktober 2016 har Region Syddanmark gennemført MTU. I alt har 22.694 medarbejdere haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Heraf har 18.120 medarbejdere valgt at deltage, hvilket giver en svarprocent på 80.

I undersøgelsen skulle medarbejderne på en skala fra 1 til 7 angive, hvor enige de er i en række forskellige udsagn. Resultaterne er delt ind i fire hovedområder: Trivsel, social kapital, dine arbejdsopgaver og din udvikling.

Kontakt

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40
APPFWU02V