Skip til primært indhold

Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse

Efter flere års faldende ansøgertal har andelen af unge, der efter grundskolen søger ind på erhvervsuddannelserne, stabiliseret sig. Det viser nye tal fra Region Syddanmarks Uddannelsesbarometer 2015. Samtidig vokser andelen af unge, der vælger en science-retning på de videregående uddannelser. Der er dog fortsat brug for en indsats inden for begge områder, så virksomhederne ikke kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft.

Årene fra 2009 til 2013 bar præg af en markant udvikling for optaget på de syddanske erhvervsuddannelser. På blot fire år faldt andelen af unge, der fra grundskolen søgte ind på en erhvervsuddannelse, fra 30 procent til 21 procent.

Siden 2013 har tallet ligget stabilt på 21 procent, og det glæder formand for Regional Udvikling i Region Syddanmark, Bo Libergren, at den nedadgående kurve er bremset:

- Jeg er selvfølgelig glad for at se, at den faldende søgning mod erhvervsuddannelserne lader til at være bremset. Nu bliver det spændende at se, hvilken betydning EUD-reformen får for ansøgertallet. Under alle omstændigheder skal vi lægge os i selen for at øge søgningen, så flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Det er der nemlig behov for, siger han og understreger, at siden 2009 har en større andel af syddanske unge søgt ind på erhvervsuddannelserne i forhold til unge i resten af Danmark.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som regionsrådet forventes at godkende i næste måned, indeholder den nationale målsætning om, at 25 procent af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen i 2020. Region Syddanmark har dog særligt siden 2014 haft fokus på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og der er derfor allerede sat en række projekter i gang inden for området.

Flere går science-vejen

Et andet mål i den nye vækst- og udviklingsstrategi er, at andelen, der vælger en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse – også kaldet en scienceuddannelse – skal stige med 20 procent i forhold til 2010.

Her er der en positiv udvikling. Andelen er nemlig steget med ca. 5 procent siden 2010, og selvom der er langt til målet om de 20 procent, er det et skridt i den rigtige retning, mener Bo Libergren:

- I Syddanmark har virksomheder, der arbejder inden for eksempelvis offshore, sundheds- og velfærdsinnovation samt energieffektivisering, brug for flere scienceuddannede. Derfor er det godt at se, at det går den rigtige vej, siger han og fremhæver andelen af optagne på universitetsuddannelser inden for science, der er steget med 10 pct. siden 2010.

Udvalget for Regional Udvikling fik præsenteret Uddannelsesbarometer 2015 på mødet 18. januar. Du kan hente Uddannelsesbarometer 2015 her (PDF).

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V