Skip til primært indhold

Projektforslaget for Nyt OUH er nu helt på plads

Region Syddanmarks innovationsudvalg godkendte torsdag den 15. december de sidste dele af projektforslaget for det nye universitetshospital i Odense. Disse dele var ikke på plads, da regionsrådet stemte for projektforslaget i oktober. På mødet indstillede innovationsudvalget til regionsrådet, at rådet på mødet i januar endeligt godkender det samlede projektforslag.

Et stort flertal i regionsrådet godkendte den 24. oktober det projektforslag for byggeriet af det nye universitetshospital i Odense, som totalrådgiveren for byggeriet, Medic OUH, har udarbejdet.

Regionsrådet stillede dengang som betingelse for godkendelsen, at Medic OUH udbyggede projektforslaget på områderne ”logistik”, ”funktionalitet og ”brand”. Medic OUH, regionens bygherrerådgiver og projektorganisationen for Nyt OUH har siden i fællesskab bearbejdet de nævnte områder af projektforslaget, og den 1. december 2016 har regionens bygherrerådgiver konstateret, at der på de tre områder er sket den nødvendige videre bearbejdning og dokumentation.

På den baggrund har regionens innovationsudvalg nu drøftet det bearbejdede projektforslag og indstiller til regionsrådet, at rådet på sit januar-møde endeligt godkender det samlede projektforslag.

Formanden for Innovationsudvalget, Karsten Uno Petersen (S) siger:

- Som vi konstaterede i oktober kommer Nyt OUH til at leve op til de visioner, vi hele tiden har haft for det nye universitetshospital. Der var dele af projektforslaget, som ikke var tilstrækkeligt gennemarbejdet i den udgave, vi sad med i oktober. Vi har nu vores byggeherrerådgivers ord for, at det har Medic OUH fået rettet op på. Det er mit indtryk, at totalrådgiveren har arbejdet konstruktivt med at få hullerne fyldt ud. Vi har nu et gennemarbejdet projektforslag, som danner et godt udgangspunkt for det videre arbejde med at sende dette gigantbyggeri i udbud.

Flere former for udbud

Når regionsrådet har endeligt godkendt projektforslaget, er næste skridt, at Region Syddanmark sammen med Medic OUH skal gøre projektet klar til udbud.
Regionen planlægger at udbyde bygningerne indenfor Hospitalsringen i én til tre totalentrepriser med tidlig inddragelse af entreprenørerne. Bygningerne udenfor ringen planlægges udbudt i stor- og fagentrepriser.

Yderligere oplysninger

Udvalgsformand Karsten Uno Petersen (S), Innovationsudvalget, Region Syddanmark, 

Projektdirektør Peter Fosgrau, Nyt OUH, mobil 26 29 07 98

APPFWU02V