Skip til primært indhold

Ny finansieringsmodel sætter fokus på kvalitet frem for aktivitet

Personalet på sygehusene skal fokusere på værdi og kvalitet for den enkelte patient frem for bare at løbe hurtigere for at skabe mere sygehusaktivitet. Det mener et enigt syddansk regionsråd, som nu sætter et forsøg i gang, der skal løse en række afdelinger fra statens stramme krav om mere aktivitet for de samme penge.

Presset på sundhedsvæsnet er vokset over de seneste år. Både på grund af udgifter til ny, dyr medicin og teknologi og fordi medarbejderne i sundhedsvæsnet hver eneste år i en årrække har formået at øget aktiviteten og levere flere operationer, kontroller og behandlinger til borgerne for de samme penge. Dermed har regionerne levet op til statens krav om en årlig produktivitetsstigning på to procent - og mere til.

Kravet om produktivitetsstigninger har medvirket til, at det er lykkedes at forkorte ventelisterne. Men det har også betydet, at personalet på sygehusene har måttet løbe hurtigere og hurtigere for at kunne følge med, og det bekymrer regionsrådet. Samtidig er der en stigende bevidsthed om, at kravet om mere aktivitet kan stå i vejen for at udvikle nye og innovative løsninger til gavn for patienterne.

På regionsrådsmødet 19. december besluttede et enigt regionsråd derfor at sætte et forsøg i gang på en række sygehusafdelinger fordelt over hele regionen.

Forsøg frigør afdelinger for krav om stigende aktivitet

Forsøget går ud på, at de udvalgte afdelinger bliver underlagt rammestyring med et såkaldt populationsansvar i perioden 2017 og 2018. Populationsansvaret betyder kort fortalt, at den enkelte afdeling får en fast pose penge i stedet for at blive afregnet for den aktivitet, der er i afdelingen. Men samtidig er afdelingen forpligtet til at sikre, at alle de borgere, den har ansvaret for, får den behandling, de har brug for.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Når sundhedsvæsnet er presset og også vil være det fremover på grund af eksempelvis medicin, teknologi og demografi, kan og skal vi ikke bare løse det ved at bede personalet på sygehusene om løbe endnu stærkere. Det er heller ikke til gavn for patienterne. Vi er meget optagede af, hvordan vi kan løse udfordringen med det øgede pres på sundhedsvæsenet på en måde, som sikrer mest og bedst mulig sundhed for pengene, og som sikrer innovationskraft og udvikling i sundhedsvæsnet. Og det gør et ensidigt fokus på mere aktivitet ikke nødvendigvis.

- Vi sætter nu et forsøg i gang, hvor en række afdelinger bliver fritaget fra kravet om at øge aktiviteten med to procent hvert år. Vi regner med, at det vil sætte afdelingerne fri til i højere grad end i dag at afprøve nye metoder eller arbejdsgange, som skaber mest mulig kvalitet og værdi for patienten, fortsætter Stephanie Lose.

I dag kan omtanke for patienten blive straffet økonomisk

I dag afhænger en del af regionens statslige finansiering af sygehusenes aktivitet – det vil sige antallet af undersøgelser eller operationer, der udføres på sygehusene.

Hvis sygehusafdelingen samarbejder med kommunen om at beholde gamle fru Jensen i eget hjem i stedet for at genindlægge hende, falder aktiviteten på sygehuset. Og når afdelingen tilbyder videosamtaler og hotline til diabetespatienter i stedet for gentagne kontrolbesøg, så falder aktiviteten også. I yderste konsekvens kan det betyde, at regionen ikke får fuld statslig finansiering.

Stephanie Lose siger:

- At sygehusene er blevet afregnet efter aktivitet har været en god model til mange ting – for eksempel at nedbringe ventetider. Det har virket efter hensigten i mere end 10 år. Men nu er situationen en anden. Patienterne skal ikke længere vente i lang tid, før de kan komme til undersøgelse eller behandling, og vi er alle optagede af fortsat at overholde patientrettighederne. Derfor skal vi fremover i højere grad vende blikket mod, hvordan vi sikrer mere værdi og kvalitet for patienterne inden for de økonomiske rammer, og hvordan vi bruger sundhedsvæsnets ressourcer bedst muligt. Jeg håber også, at det fokus vil blive en del af næste års forhandlinger med regeringen om regionernes økonomiaftale.

Forsøget bliver sat i gang i starten af 2017 og forløber indtil udgangen af 2018.

Fakta

Med budgetaftalen for 2017 blev aftaleparterne enige om, at fortsat aktivitetsvækst ikke ensidigt er nøglen til forbedringer af sundhedsvæsenet, og at der via forsøg skal skabes viden og erfaring med andre finansieringsmodeller, som giver yderligere plads til at arbejde med at øge værdiskabelsen for patienten.

På regionsrådsmødet 19. december blev det vedtaget, hvor og hvordan forsøget skal foregå.

Følgende afdelinger bliver en del af forsøget med en ny finansieringsmodel:

Psykiatrisygehuset:

 • Psykiatrisk Afdeling Odense

Sygehus Lillebælt:

 • FAM
 • Medicinsk Afdeling Vejle, inklusiv hæmatologi
 • Medicinsk Afdeling Kolding, lungeområdet undtaget
 • Rygcenter Syddanmark fortsætter forsøgsordning med rammestyring

Odense Universitetshospital:

 • FAM
 • Følgende medicinske afdelinger:
  • Endokrinologisk afdeling M
  • Geriatrisk afdeling G
  • Geriatrisk afd. (Svendborg)
  • Infektionsmedicinsk afdeling
  • Lungemedicinsk afdeling
  • Medicinsk mavetarm afdeling S
  • Medicinsk afdeling (Ærø)
  • Medicinsk afdeling (Svendborg)
  • Nyremedicinsk afdeling eksklusiv nyretransplantation
  • Reumatologisk afdeling
  • Respirationscenter Syd

Sygehus Sønderjylland:

 • Akutcenter FAM
 • Medicinsk Center

Sydvestjysk Sygehus:

 • FAM
 • Det medicinske område, det vil sige:
  • Endokrinologisk afsnit
  • Lungemedicinsk afsnit
  • Reumatologisk afsnit
  • Nefrologisk afsnit
  • Hæmatologisk afsnit
  • Diætist afsnit
  • Veneklinikken i Brørup.

Yderligere kommentarer

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V