Skip til primært indhold

Region og kommune sammen om sundhedshus i Fredericia

Region Syddanmark og Fredericia Kommune går sammen om at etablere et nyt fælles sundhedshus i Fredericia, som skaber et stort udbud af sundhedsydelser tæt på borgerne. Kommunen køber sygehuset og hele grunden for 23 mio. kr. Begge parter samler en række sundhedstilbud, der sammen med private sundhedsaktører kan sikre fredericianerne gode lokale sundhedstilbud. Aftalen skal nu politisk behandles i regionsråd og kommunalbestyrelse.

Et godt helbred er afgørende for et godt liv. Med det nye samarbejde sikrer Fredericia Kommune og Region Syddanmark et endnu tættere samarbejde på sundhedsområdet til gavn for Fredericias borgere. 

Det nye sundhedshus bliver en fælles ramme for regionens og kommunens mange sundhedstilbud. Ved at placere regionale og kommunale tilbud dør om dør med private sundhedsaktører bliver det lettere for borgerne at få den rigtige behandling.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) er glad for, at rammerne for en aftale tegner sig:
- Vi har i nogen tid snakket med Fredericia Kommune om at etablere et stærkt fælles, lokalt sundhedshus. Det er oplagt, at sundhedshuset får til huse i sygehusets bygninger. De ligger centralt i byen, og de egner sig godt til at rumme de opgaver, som et sundhedshus skal indeholde. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu er nået til enighed om vilkårene for en handel og rammerne for en aftale om et fælles sundhedshus. Jeg håber, at de endelige aftaleudkast kan finde bred opbakning i regionsråd og kommunalbestyrelse.

Både regionale og kommunale opgaver

Det nye fælles sundhedshus kommer til at indeholde en række regionale opgaver, for eksempel vagtlæger, jordemoderkonsultation, patientskoler og brystkræftscreening. Der er desuden en tæt dialog mellem Region Syddanmark og Fredericia Kommune om muligheden for at oprette øvrige regionale tilbud i sundhedshuset, såsom blodprøvetagning, og om muligheden for at afprøve nye samarbejdsmetoder for at sikre effektive og sammenhængende forløb for borgerne.

Også Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard (S) glæder sig over aftalen:
- Jeg fornemmer et klart politisk og folkeligt mandat bag aftalen. Det betyder rigtig meget for mig, at vi sikrer så meget sundhed som muligt tæt på borgeren. Jeg har været stærkt optaget af, at vi kan have et hus, hvor vi har en lang række sundhedstilbud med alt fra varmtvandsbassin til vagtlæge og jordemoderkonsultation. Samtidig står vi bedre rustet til at tackle de sundhedsmæssige udfordringer, vi som kommune står med.

Fredericia Kommune ønsker at samle en række kommunale sundhedstilbud i sundhedshuset.

Det er også planen, at både regionens og kommunens socialpsykiatriske aktiviteter i byen rykker ind i sundhedshuset. Desuden er der enighed om at arbejde for at få praktiserende læger og andre private sundhedsaktører til at flytte ind i sundhedshuset.

Regionsrådet har tidligere besluttet, at sygehusopgaverne fra sygehuset i Fredericia skulle rykke til sygehusene i Kolding og Vejle. Flytningen forventes afsluttet inden årsskiftet.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, 

Borgmester Jacob Bjerregaard (S), Fredericia Kommune, telefon 72 10 71 00 (Jacob Bjerregaards telefonnummer er 16/12 -2019 ændret til det nuværende efter aftale med Jacob Bjerregaard)

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V