Skip til primært indhold

Ingen økonomiske overraskelser i overtagelse af ambulancedrift

Økonomien i overtagelsen af BIOS Ambulance Services hænger fint sammen, og der er intet, der tyder på, at udgifterne ikke kan holdes inden for de kendte og tidligere udmeldte rammer.

Der har i Fyens Stiftstidende hersket forvirring om, hvordan regnestykket bag overtagelsen af BIOS Ambulance Services ser ud.

Den forvirring har nu bredt sig til andre medier, og Region Syddanmark føler sig nødsaget til at korrigere det regnestykke og de påstande, som det fynske medie sætter op.

Overtagelse koster 28 millioner kroner

Fyens Stiftstidende påstår, at overtagelsen bliver langt dyrere end først oplyst. Det er forkert.

Region Syddanmark har, efter bemyndigelse fra regionsrådet, lavet en aftale med kuratellet om at overtage 36 stationslejemål, leasing af 97 ambulancer, inventar i ambulancer og på stationerne samt varelager.

Regionen har hele tiden forventet med en udgift til dette, og efter aftale med kuratellet blev prisen aftalt til cirka 28 millioner kroner.

Den udgift kan afskrives over for eksempel 5 år og kan rummes inden for det budget, som regionsrådet allerede er blevet præsenteret for. Regionen overvejer at straksafskrive beløbet, og i så fald falder hele udgiften i år – mens driftsudgifterne til gengæld bliver mindre i de kommende år.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Vi vil gerne måles på økonomien i overtagelsen af ambulancedriften. Men det skal ske på et seriøst og velfunderet grundlag. Vi overvejer for eksempel også at frikøbe ambulancerne fra leasingaftalen for et stort millionbeløb – hvilket til gengæld vil reducere driftsudgiften med cirka 25 millioner kroner om året de kommende år. Med Fyens Stiftstidendes logik bliver det i så fald også en uventet ekstraudgift, og det tror jeg, de fleste kan se ikke giver mening.

Bonus er en driftsudgift i 2017

På regionsrådsmødet i juli godkendte regionsrådet også, at der kan udbetales en fastholdelses- og rekrutteringsbonus til redderne i december 2017. Det er en engangsudgift på ca. 20 millioner kroner.

Budgettet holder

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) mener dermed ikke, der er noget overraskende i udgifterne:

- Fyens Stiftstidende sår tvivl om, hvorvidt regionen har fremlagt de reelle udgifter ved en overtagelse, og her mener jeg, at vi er gået så langt, som vi kunne på daværende tidspunkt. Samtidig er det efterfølgende blevet bekræftet, at udgifterne kan rummes inden for det budget, som regionsrådet er blevet præsenteret for.

- Jeg har ingen grund til at tro, at budgettet skrider. Fyens Stiftstidende har formået at blande ikke alene pærer og bananer sammen, men også æbler. Med den tilgang kan ethvert budget virke usammenhængende.

Åbenhed om økonomien

Det kan ikke overraske, at der i en kompleks sag som denne stadig er udgifter, der endnu ikke er gjort endeligt op, for eksempel udgifter til kuratellets arbejde og eventuelle tilgodehavender, som Lønmodtagernes Garantifond ikke dækker. På samme vis er det fremtidige driftsbudget for ambulancedriften efter det første år ikke endeligt på plads endnu.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Når der er nye informationer om økonomien i overtagelsen, lægger vi dem som hidtil åbent frem for regionsrådet og borgerne. Vi ved, at økonomien i regionens overtagelse og drift af ambulancetjenesten er genstand for stor opmærksomhed fra mange, og det er helt naturligt. Det nytter bare ikke at skride til forkerte konklusioner på et ufuldstændigt grundlag.

Yderligere informationer:

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, 
Økonomidirektør Mogens Sehested, Region Syddanmark, telefon 29 20 11 50

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V