Skip til primært indhold

Region Syddanmark moderniserer Bognæs handicapboliger

26 ny- og ombyggede boliger på Bognæs, Handicapcenter Nordøstfyn. Det er, hvad regionsrådet mandag afsatte 29,5 millioner kroner til. Det renoverede center vil kunne tilbyde beboerne et moderne hjem med fokus på deres individuelle behov.

På Bognæs i Bogense, der er en afdeling under Handicapcenter Nordøstfyn, bor 26 fysisk og psykisk udviklingshæmmede i 26 boliger. Boligerne trænger til et ansigtsløft, og det får de nu i form af de 29,5 millioner kroner, regionsrådet i dag bevilligede til at gøre de daglige omgivelser for beboerne mere moderne.

- Det ligger regionsrådet meget på sinde at sikre beboerne på vores sociale institutioner gode og trygge rammer. Boligerne fremstår i dag noget nedslidte og alt for små i forhold til det, vi gerne vil kunne tilbyde. Med den kommende modernisering kommer vi væk fra institutionstanken og tager i stedet udgangspunkt i borgernes behov. Desuden vil vi med de kommende bygninger opfylde FN’s handicapkonvention, der siger, at handicappede borgere skal have mulighed for at bo og opholde sig i flere forskellige og tilpassede former for byggeri, siger udvalgsformand for psykiatri- og socialudvalget, Thies Mathiasen (DF).

Fokus på sanserne

Det nye Bognæs vil blive opbygget omkring temaerne bevægelse og natur, der blandt andet vil komme til udtryk i valget af farver og kunst på væggene:

- Bognæs har igennem flere år arbejdet med sansestimulering som en del af arbejdet med beboerne. Det kan for eksempel være gennem vejrtrækningsøvelser, balance og kropslejring. Det gode arbejde vil selvfølgelig fortsætte – og nu kommer de fysiske rammer også til at understøtte de 60 ansatte i deres daglige arbejde med beboerne, siger Centerleder Torben Bøge Mikkelsen.

10 nybyggede boliger

Moderniseringen af Bognæs kommer til at foregå ved, at de nuværende boliger ombygges til 12 opdaterede boliger, eksisterende rum på det nuværende Bognæs ombygges til fire boliger og dertil kommer 10 nybyggede boliger, der bygges på en nabogrund, som er indkøbt til formålet.

Den tilkøbte nabogrund gør det også muligt at reetablere den sansehave, der har været tilknyttet centeret. Haven har stor betydning for beboerne på centeret, og netop beboernes behov er fokus i den kommende byggeproces:

- Byggeriet vil tage udgangspunkt i de nuværende beboeres behov og ønsker med mulighed for at tilpasse boligerne til fremtidige beboeres behov. Derudover vil der blive fokus på lydisolering og god akustik, da nogle beboere måske laver høje lyde, mens andre har brug for ro og god plads omkring sig, siger Thies Mathiasen.

Fakta om det nye Bognæs

Det nye Bognæs kommer til at bestå af:

- 26 boliger – 16 ombyggede og 10 nye boliger.

- Det fremtidige Bognæs deles op i tre huse med henholdsvis otte, otte og 10 boliger

- Serviceområder, der er tilknyttet borgerne

- Renoveret sansehave

- Aktivitetsområder

- Administration.

Yderligere oplysninger

Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF), Psykiatri- og socialudvalget, Region Syddanmark, 

Centerleder Torben Bøge Mikkelsen, Bognæs, Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark, telefon 23 84 51 16

Kontaktperson

APPFWU01V