Skip til primært indhold

Region Syddanmark bakker op om milliardbesparelse på indkøb

45 millioner kroner. Så meget vil Region Syddanmark spare på indkøb – hvert eneste år. Dermed løfter regionen sin del af de fem regioners fælles mål om samlet at spare 1 milliard kroner frem mod 2020. Den fælles strategi for at nå det mål er netop blevet godkendt af regionsrådet i Region Syddanmark.

Region Syddanmark satte i 2014 et mål om at spare 20 millioner kroner på smartere indkøb. Ved udgangen af året var den faktiske besparelse på 42 millioner kroner. I årene frem mod 2020 er det regionens mål at finde besparelser på mindst 45 millioner kroner på indkøbsområdet. Hvert år, vel at mærke.

Med ambitiøse mål for besparelser på indkøb er Region Syddanmark samtidig med til at vise vejen til at opnå det nationale mål om, at de fem regioner samlet set skal spare én milliard kroner på indkøbsområdet frem mod 2020.

For 2015 ser det allerede lovende ud i Region Syddanmark. Indtil videre er der i år sparet 44 millioner kroner på indkøbsaftaler på blandt andet pacemakere, blodposer, madrasser og instrumenter til operationsbrug.

- Dermed tager vi en stor bid af den milliardbesparelse, som vi sammen med de øvrige regioner skal finde på indkøbsområdet. Men vi er sultne i Syddanmark, så hvis vi kan spare mere, end vi har sat som vores mål, så gør vi naturligvis det. For de penge, vi sparer på indkøb, kan komme vores borgere til gode, siger regionsrådsformand i Region Syddanmark Carl Holst (V).

Stordriftsfordele for alle regioner

Det er konstitueret regionsdirektør i Region Syddanmark, Jacob Stengaard Madsen, der er formand for det nye indkøbsfællesskab, Regionernes Fælles Indkøb, som sammen skal spare en milliard kroner frem mod 2020.

- Vi har forpligtet os på at gøre brug af hinandens ressourcer med en fælles indkøbsstrategi for de fem regioner. Og det giver god mening, for der er et stort potentiale for at opnå stordriftsfordele her. Alene i år gennemfører vi 30 fælles vareudbud, og i løbet af foråret vil vi tage initiativ til 20-30 fælles vare- og tjenesteudbud, som sættes i gang i 2016. Og endelig vil vi i år intensivere samarbejdet om indkøb på medico-området. Også dét har jeg store forventninger til på regionernes vegne, siger Jacob Stengaard Madsen.

Millionbesparelser på vej i Region Syddanmark

Millionbesparelserne i Region Syddanmark skal i 2015 og i de kommende år blandt andet hentes igennem fælles udbud med de øvrige regioner, øget standardisering og ved at digitalisere indkøbsprocessen – lige fra udbud til betaling. Regionen ser et stort potentiale i at øge den digitale integration med leverandørerne igennem NemHandel.

Region Syddanmark forventer desuden besparelser for mange millioner kroner fra de nye ambulancekontrakter, der træder i kraft i september 2015, og som over de kommende ti år vil reducere regionens omkostninger på området med mere end 600 millioner kroner. 

Region Syddanmark vil også se nærmere på konkurrenceudsættelse af de tjenesteydelser, der leveres af fremmede leverandører i dag. Og endelig vil der i 2015 komme udbud på nogle af de produkter, sygehusene er storforbrugere af, for eksempel produkter til sårpleje, anæstesi og til hjerteområdet. Også her forventer Region Syddanmark at opnå store besparelser.

Fakta

De fem regioner køber årligt ind for omkring 38 milliarder kroner. Heraf køber Region Syddanmark årligt ind for cirka 7 milliarder kroner.

De fem regioner har vedtaget en ny fælles indkøbsstrategi, som skal frigøre én milliard kroner frem mod 2020. Strategien er netop godkendt i Region Syddanmark.

Yderligere information

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10
Konstitueret regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark, mobil 29 20 10 20

APPFWU02V