Skip til primært indhold

Fælles indkøb baner vejen for skræddersyede behandlinger

Danske Regioner og Nationalt Genom Center har indgået en fællesaftale om et nationalt indkøb af reagenser til analyse af patienters gener. Aftalen, som Region Syddanmark har stået i spidsen for, løber op i 650 mio. DKK.

Fremtidens behandling skal skræddersyes til den enkelte patient. Den nye tilgang, hvor man tilpasser behandlingen til den enkelte patient kaldes personlig medicin, og for at det kan lade sig gøre, er man bl.a. nødt at kende den enkelte patients arvemasse ved at analysere patientens genom.

Analyserne bruges til at undersøge patienters arvemasse, som kan hjælpe sundhedsprofessionelle med at forstå, hvordan sygdomme udvikler sig, og hvilke behandlingsformer, der vil være mest effektive. På den måde kan behandlingen tilpasses den enkelte patient.

Derfor har Region Syddanmark netop indgået en aftale på 650 millioner kroner om et indkøb af reagenser til analyse af genomer på vegne af alle fem danske regioner. Danske Regioner har påtaget sig opgaven på vegne af Nationalt Genom Center.

Fælles indkøb til gavn for alle danske patienter

De nye reagenser til segmentering af genomer er en national milepæl i at understøtte læger og forskeres viden om patienters gener og sygdomme, og det baner vejen til, at flere og flere danske patienter kan få tilbudt skræddersyede behandlinger. Det fortæller Koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen:

- Indkøbsaftalen er et godt eksempel på, hvordan vi i regionerne samarbejder om at få mest muligt sundhed for pengene. Med den nye indkøbsaftale får vi nu mulighed for at lave endnu flere analyser af genomer, så vi kan sikre den bedste behandling til vores patienter og udnytte potentialet i personlig medicin. Samtidig åbner det også op for flere forskningsmuligheder, så vi også i fremtiden kan være med helt fremme, når det gælder brugen af personlig medicin.

Kontrakten omfatter 120.000 reagenser, kaldet Helgenomsekventering (WGS, whole genome sequencing), som skal bruges på landets kliniske afdelinger over de kommende 4 år.

Hver patient skal kun have foretaget en helgenomanalyse en gang, så indkøbet rækker til 120.000 patienter og borgere. Hvilke diagnostiske områder, der i første omgang skal tilgodeses med den ekstra diagnostik, er lige nu under faglig afklaring i regi af Nationalt Genom Center (NGC).

Fakta

Danske Regioner har indgået en 2+2-årig rammeaftale med Illumina om leverance af  reagenser til deres apparatur, som regionerne og Nationalt Genom Center (NGC) benytter til at analysere patienters genomer.

Når man undersøger genomer, kortlægger man hele patientens arvemasse. Et genom er betegnelsen for den komplette genetiske information. Det vil sige et komplet sæt af gener og arvematerialet (DNA) for en patient. Der er ca. 20.000 gener i et menneskes genom. 

Nationalt Genom Center vil udføre størstedelen af analyserne på vegne af de fem danske regioner. De resterende analyserne vil blive udført på laboratorier i de enkelte regioner

Kontraktsummen lyder på 650 mio. DKK.

Yderligere oplysninger

Kurt Espersen

Koncerndirektør


21 67 90 21
APPFWU01V