Skip til primært indhold

Grøn guide skal hjælpe indkøbere med klimavenlige indkøb og udbud

En ny vejledning for grønne indkøb skal være med til at nedbringe regionens klimabelastning fra indkøb af produkter og ydelser. Regionens grønne indkøbsteam står bag vejledningen, der guider regionens indkøbere til grønne valg i udbudsprocessen.

Ca. 75-85 pct. af regionens samlede klimabelastning kommer fra indkøb af produkter og ydelser, og med indkøb for 10. mia. kroner om året er der et stort potentiale, hvis regionen vil gøre noget for klimaet.

For at reducere klimabelastningen skal miljøkrav fylde mere i regionens udbud, og det skal vejledning i grønne indkøb hjælpe på vej. Region Syddanmark har derfor udarbejdet en guide, som skal gøre det lettere for regionens indkøbere at lave grønne indkøb.

Det er Region Syddanmarks strategiske indkøbsafdeling, der står bag den nye vejledning. Formålet er at understøtte regionens udbudsansvarlige i det daglige, hvor overvejelser om klima- og miljøaftryk er en fast del af kategoristrategierne i regionens indkøbsproces.

Vejledningen skal også styrke de udbudsansvarliges kompetencer, og vejledningen er derfor opbygget som en step by step guide. Guiden forklarer, hvilke redskaber der kan anvendes for at indarbejde grønne krav i de forskellige faser i udbudsprocessen –  lige fra kategoristrategien og forberedelsen af et konkret udbud til markedsdialog, brugerdialog, udbudsdesign og udarbejdelse af kravspecifikationer. Samtidigt forklares grønne begreber som cirkulær indkøb, LCA og miljømærker krydret med en række case-eksempler til inspiration.

Indkøbschef Annette Bjørn siger:

- Vejledningen hjælper regionens kategori- og udbudsansvarlige med at have fokus på grønne krav i hele udbudsprocessen. Den guider blandt andet til, hvordan vi kan fremme en kvalificeret, god dialog med leverandørerne om de grønne krav. Den grønne dialog er afgørende for, at vi kan vurdere, hvilke miljøkrav markedet kan honorere og hvilken omstilling, der kan gennemføres i praksis. Målet er, at miljø- og klimahensyn bliver tænkt ind i alle relevante udbud. På den måde er regionen også med til at skubbe markedet i en mere bæredygtig retning.

Viden og kompetencer baner vejen for et grønnere forbrug 

Sidste år var regionens strategiske indkøbsafdeling og medicotekniske indkøbsteam på kursus i bæredygtige indkøb, hvor de fik viden om bl.a. produkters miljøbelastning, bæredygtighed og miljømærker. Den nye vejledning er næste skridt i kompetenceudviklingen, fortæller civilingeniør Nicoline Nørup Sillesen, der har været ansvarlig for at udarbejde vejledningen:

- Vejledningen er først og fremmest et værktøj for regionens udbudsansvarlige. Men vi håber også, at den kan være en hjælp for andre offentlige indkøbere, der ligesom os ønsker at prioritere grønne krav i deres udbud og øge den grønne omstilling, så vi sammen gør vores til at gøre de offentlige indkøb grønnere.

Grønne indkøb – Vejledning til udbudsprocessen” kan ses på regionens hjemmeside.

Indkøb skal leve op til FNs verdensmål

Region Syddanmark køber hvert år varer og tjenesteydelser for 10 mia. kr. fordelt på mere end 100.000 varenumre, og indkøb spiller en stor rolle i forhold til opfyldelsen af målsætningerne i Region Syddanmarks Klimastrategi.

Ved at have fokus på bæredygtige indkøb kan Region Syddanmark, som én af Danmarks største offentlige indkøbere, være med til at bidrage positivt til bæredygtig udvikling som udtrykt i FN’s verdensmål.

I forbindelse med indkøb har Region Syddanmark særlig fokus på FN’s verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion og 13 Klimaindsats. Klimamæssige, miljømæssige og cirkulære krav skal omfatte hele produktets livscyklus – det vil sige råvareudvinding, produktion, distribution, brug samt efterfølgende bortskaffelse. Kravene skal samtidig stilles, så de er i balance med regionens øvrige krav om f.eks. kvalitet, patientsikkerhed og forsyningssikkerhed.

Se Region Syddanmarks indkøbspolitik under 'Strategier og politikker på tværs af områder' på regionens hjemmeside

APPFWU02V