Skip til primært indhold

Flere uddannelsesprojekter kan søge om støtte

Hvis flere unge skal tage en uddannelse i Region Syddanmark, er det nødvendigt med en bred vifte af indsatser. Derfor åbner regionsrådet for flere ansøgninger til midler fra uddannelsespuljen, hvor bl.a. anvendelsen af ny viden skal indgå som et centralt element i projekterne.

Regionsrådet besluttede på mødet den 22. juni at udvide temaet for ansøgning til uddannelsespuljen i september 2015, så ansøgningsrunden ikke længere kun er rettet mod at få flere drenge til at tage en videregående uddannelse.

Det betyder, at alle projekter, som bidrager til at opnå et af de tre mål i Syddansk Uddannelsesaftale, kan komme i betragtning i ansøgningsrunden. Målene er, at flere unge skal tage en ungdomsuddannelse, flere unge skal tage en science-uddannelse samt at flere drenge skal tage en videregående uddannelse. Det fortæller regionsrådsformand Stephanie Lose (V):

- Det er regionsrådets vurdering, at det vil være gavnligt at give flere projekter mulighed for at ansøge om støtte fra uddannelsespuljen i september. Der er masser af projekter, der bidrager til at opnå målene i Syddansk Uddannelsesaftale, men som ikke nødvendigvis specifikt er målrettet drenge. Disse projekter får nu mulighed for at få støtte fra uddannelsespuljen, siger hun.

Samtidig fastholder regionsrådet fokus på, at ny tilgængelig viden bliver anvendt på uddannelsesinstitutionerne. Der skal bl.a. være tid til at afprøve og få erfaringer med ny viden sammen med kollegaer, så det bliver en fælles opgave at omsætte den nye viden til praksis.

Støtte til fire projekter

På samme mødet besluttede regionsrådet også at give støtte til fire projekter, der alle handler om at implementere best practice fra eksisterende projekter, som var temaet for uddannelsespuljen med ansøgningsfrist i marts 2015.

- Vi har i årenes løb støttet rigtig mange projekter, og det er afgørende, at erfaringerne fra dem bliver udbredt. Derfor har vi i uddannelsespuljen med ansøgningsfrist i marts fokuseret på, at projekterne søger at implementere ny viden, som tidligere er tilvejebragt, siger Stephanie Lose.

Ansøgningsfristen for næste uddannelsespulje blev på regionsrådsmødet fastsat til 16. september 2015.

FAKTA

Regionsrådet har besluttet at give støtte til disse fire projekter:

  • ”EUD i skolen, skolen i EUD” modtager 2.468.912 kr. Projektet handler bl.a. om at øge samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomheder med henblik på at få flere til at gennemføre en science-uddannelse.
  • ”Campus Faaborg – Kulturforandring og udvidet brobygning i 3 faser” modtager 1.780.800 kr. Projektet handler bl.a. om at udvikle et dynamisk udvidet samarbejde med 7.­10. klasse, UU vejledere og forventet 2 grundforløb fra erhvervsskolerne (Merkantil og Teknisk).
  • ”Praksisnær undervisning” modtager 1.193.856 kr. Projektets handler om at implementere og videreudvikle undervisningsforløb, som er praksisnære, da det kan motivere flere drenge til at tage en videregående uddannelse.
  • ”Viden til flere” modtager 3.907.835 kr. Projektet handler om at formidle og implementere nogle af de senere års mange vellykkede pædagogiske udviklingsprojekter til en række af de uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, der i begrænset omfang tidligere har deltaget i regionens uddannelsesprojekter.

Syddansk Uddannelsesaftale

Syddansk Uddannelsesaftale blev etableret i 2009 og bakkes op af samtlige parter i uddannelsessektoren i Region Syddanmark.

Aftalens mål er:

  • at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse
  • at 20% flere på en ungdomsårgang skal gennemføre en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse i forhold til 2010
  • 'at 50% af drengene på en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V