Skip til primært indhold

Ny organisationsmodel skal styrke samarbejde på tværs

En ny model for organisering af den øverste administrative ledelse i Region Syddanmark blev vedtaget på et regionsrådsmøde 21. december. Modellen understøtter det tværgående samarbejde i organisationen, og regionen søger nu tre nye koncerndirektører.

Den fremtidige organisering af den øverste administrative ledelse var på dagsordenen på et regionsrådsmøde i Region Syddanmark 21. december 2015. Regionsrådets medlemmer skulle vælge imellem to modeller benævnt ”den tværgående model” og ”driftsmodellen”.
Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Vejle Folkeparti stemte for den tværgående direktionsmodel, mens Enhedslisten som det eneste stemte for driftsmodellen, der i høj grad ligner den nuværende organisering i Region Syddanmark.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) glæder sig over valget af den tværgående direktionsmodel.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det er den rigtige model, vi har valgt. Modellen sætter rammerne for en direktion, der fungerer som et hold, arbejder på tværs og sikrer sammenhæng, synergi og innovation i organisationen. Men vi skal selvfølgelig huske på, at det ikke er modellen i sig selv, der gør forskellen. Det er de mennesker, vi sætter til at lede organisationen, og derfor er det også altafgørende, at vi får ansat de rigtige koncerndirektører, siger Stephanie Lose.

En tværgående organisering med tre koncerndirektører

Valget af den tværgående direktionsmodel betyder, at regionsdirektør Jane Kraglund fremover som den eneste kommer til at referere direkte til det politiske niveau. Under regionsdirektøren vil der være en koncernledelse bestående af tre koncerndirektører med hvert deres tværfaglige ansvarsområde.

Den ene koncerndirektør skal varetage opgaver inden for Regional Udvikling. Den anden koncerndirektør skal blandt andet varetage drift, økonomi og byggeri for alle regionens områder. Og endelig skal den tredje koncerndirektør blandt andet stå for forskning, udvikling og innovation på tværs af organisationen. 

Sygehusledelserne og driftsdirektøren for socialområdet kommer alle til at referere direkte til regionsdirektøren.

Tre nye koncerndirektører skal ansættes

Som følge af regionsrådets beslutning om en tværgående organisationsmodel, skal regionen ansætte tre nye koncerndirektører. Stillingen som koncerndirektør inden for Regional Udvikling er dog allerede slået op og forventes besat pr. 1. marts 2016. De to øvrige stillinger forventes at blive besat pr. 1. maj.

Et ansættelsesudvalg, der blandt andre består af regionsrådsformand Stephanie Lose, fire medlemmer af regionsrådet og regionsdirektør Jane Kraglund, skal stå for processen med at få udvalgt, godkendt og ansat de tre nye koncerndirektører.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40
APPFWU02V