Skip til primært indhold

Der er besparelser i sigte i Region Syddanmark

Region Syddanmark kommer til at gennemføre besparelser i 2016. Det er konsekvenserne af den økonomiaftale, som regeringen og Danske Regioner indgik torsdag aften om regionernes økonomi i 2016.

Sundhedsområdet i de fem regioner løftes med økonomiaftalen med cirka 1 mia. kr., hvilket svarer til de forventede stigninger til medicin i 2016. Hertil kommer allerede besluttede løft i 2016 på knapt ½ mia. kr. til blandt andet kræftbehandling, øget indsats mod kronisk sygdom og løft af psykiatrien.

Region Syddanmark har forud for forhandlingerne beregnet et behov for ekstra 500 mio. kr., for at regionen kunne undgå besparelser 2016. Med aftalen får regionen kun omkring 320 mio. kr. ekstra.

 - Allerede i 2015 kommer vi til at mangle penge til ny dyr medicin. Det er penge, som ikke bliver dækket i denne aftale. Min umiddelbare vurdering er derfor, at vi i Region Syddanmark kommer til at mangle cirka 200 mio. kr. på næste års budget. Så sådan som jeg ser det, er der ingen vej uden om en omfattende sparerunde, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

- Men det nøjagtige sparekrav kender vi ikke på nuværende tidspunkt, idet regeringen samtidig har bebudet, at man vil finde flere penge i forbindelse med finansloven.

Regionsrådet vil få en gennemgang af økonomiaftalen på mandag efter regionsrådsmødet.

- Vi må se på mulighederne for at bremse aktiviteten og udgifterne til medicin på vores sygehuse - og så kommer vi til at se på, hvordan vi kan gennemføre de nødvendige besparelser, uden at det går ud over kvaliteten af den behandling, vi tilbyder vore patienter.

Ingen konsekvenser for sygehusbyggerierne

Økonomiaftalen giver Region Syddanmark mulighed for at fastholde samme investeringsramme til anlæg som i 2015. Det betyder, at regionen kan planlægge inden for kendte rammer. Det betyder også, at de store sygehusbyggerier, som regionen er i gang med, kan fortsætte som planlagt.

Regionsrådet skal have en første drøftelse af Region Syddanmarks budget for næste år på regionsrådsmødet den 24. august. Efter planen skal regionsrådet vedtage budgettet på et ekstraordinært regionsrådsmøde den 7. oktober, da det ikke kan nås til det ordinære møde den 28. september.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V