Skip til primært indhold

Syddanske sygehuse skal levere flere behandlinger

For Region Syddanmark er opgaven i 2014 stort set den samme, som den er her i 2013. De syddanske sygehuse skal behandle flere patienter for de samme penge. Det betyder, at de syddanske borgere vil møde et sundhedsvæsen, der i stadig stigende grad må prioritere i sine ydelser.

Størrelsen på den pose penge, som Region Syddanmark har til at løse sine opgaver for i 2014, er cirka den samme, som den har været i år. Men som det har været i en årrække, er der også til næste år et krav om, at de syddanske sygehuse skal levere mere sundhed for de penge, der er i posen. Ifølge aftalen med regeringen må væksten i antal behandlinger på sygehusene være på 2,4 procent – samtidig er der et krav om, at sygehusene øger produktiviteten med to procent. Fire femtedele af væksten skal altså tilvejebringes af sygehusene selv. Regionsrådet i Region Syddanmark tog i dag fat på behandlingen af regionens budget for 2014.

- Det ser ud til, at det er lykkedes for os i Region Syddanmark at løse den opgave, som vi blev stillet af regeringen her i 2013. Nemlig at levere mere sundhed for de samme penge. Med budgettet for næste år står vi over for en tilsvarende opgave. Nu er skruen blot strammet yderligere. Vi skal til næste år levere ekstra behandlinger på vores sygehuse til en værdi af cirka 300 mio. kr. – så at sige for de samme penge. Vi vil lægge os i selen, for at det lykkes, men det er en kæmpe udfordring, siger Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Psykisk og fysisk sygdom skal ligestilles

Det er aftalt med regeringen, at alle fem regioner næste år skal indføre en udrednings- og behandlingsret for patienter med psykiske lidelser, så sindslidende ligestilles med patienter med somatiske lidelser. Første skridt tages 1. september 2014, hvor alle psykiatriske patienter skal være udredt inden for to måneder. På samme tidspunkt indføres en differentieret behandlingsret. I september 2015 træder den fulde udredningsret i kraft. Den giver alle psykiatriske patienter ret til udredning inden for en måned.

- Vi skal have ligestillet psykisk sygdom med fysisk sygdom, så det er den helt rigtige vej at gå. Det bliver en udfordring, men i Region Syddanmark har vi arbejdet længe med problemstillingen, og vi er nok den region, der er nået længst. I forbindelse med budgettet skal vi aftale, hvor ambitiøse vi skal være på dette felt, siger Carl Holst.

Styrket samarbejde om sundhed

En anden vigtig opgave for Region Syddanmark til næste år bliver at udbygge det såkaldt patientnære samarbejde med de 22 kommuner i regionen. Både kommunerne og regionerne har i deres økonomiaftaler fået til opgave at samarbejde om prioritering, udmøntning og opfølgning på disse initiativer.

- Det handler om, at vi skal have skabt større sammenhæng for gamle fru Olsen, når både sygehuset, den praktiserende læge og hjemmeplejen er involveret. Vi skal undgå genindlæggelser, og vi skal undgå, at fru Olsen optager en seng på sygehuset, når hun er færdigbehandlet – ja vi skal faktisk søge at undgå indlæggelse allerede i første omgang. Her har både kommunerne og regionen en forpligtigelse i den nye fælles sundhedsaftale, vi skal have udarbejdet, siger Carl Holst.

2014-budgettet skal vedtages på næste regionsrådsmøde

Første behandlingen af næste års budget førte til en lang debat på dagens regionsrådsmøde, hvor partierne lancerede deres budgetønsker. Højt på ønskesedlen hos mange partier er en sammenlægning af de to regionale busselskaber til et selskab, initiativer til at fastholde de unge i uddannelse og at styrke turisme- og erhvervssamarbejde.

Region Syddanmarks budget for 2014 skal forhandles på plads i de kommende uger, så det kan vedtages på regionsrådsmødet den 23. september. De enkelte partigrupper har indtil mandag den 2. september til at komme med finansierede forslag til budgettet. 

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen, Region Syddanmark, mobil 29 20 11 50

Fakta

Region Syddanmarks 2014-bruttobudget er på 25,6 mia. kr. For de penge leverer godt 24.000 fuldtidsmedarbejdere sundhed, social- og psykiatriydelser og regional udvikling til 1,2 mio. syddanskere.

APPFWU02V