Skip til primært indhold

Tegningerne til nyt sundhedshus i Bogense på plads

Region Syddanmark og Nordfyns Kommune har valgt totalrådgiver til det nye sundhedshus i Bogense, der skal sikre bedre sammenhæng i borgernes sundhedstilbud.

Et nyt sundhedshus med plads til praktiserende læger og psykologer, en jordemor, den kommunale sygepleje, sundhedspleje og genoptræning tager form 

Region Syddanmark og Nordfyns Kommune har nemlig udpeget bygge- og ingeniørfirmaet Poul Rasmussen A/S som totaltrådgiver, og borgerne i Bogense får et moderne og lokalt sundhedstilbud i flotte rammer.

- Vi har valgt et projekt, der lever op til de visioner, vi fra regionens side har haft for sundhedshuset. Vi får et stærkt og nært sundhedstilbud, der i sin struktur tilgodeser borgernes behov, og som får husets mange funktioner til at spille sammen og dermed styrke samarbejdet mellem de kommunale og regionale tilbud, siger Bo Libergren (V), der er formand for Region Syddanmarks Sundhedssamordningsudvalg.

Det nye sundhedshus bliver med sine 1.500 kvadratmeter etableret i en del af det tidligere plejecenter Solgården i Bogense, og det kommer til at koste cirka 11 millioner kroner at etablere.

Nordfyns Kommunes borgmester ser frem til det nye sundhedshus i Bogense.

 - Det har været vigtigt for os, at sætte borgeren i centrum ved at sikre et endnu bedre behandlingstilbud. Flere borgere vil kunne behandles lokalt og dermed undgå lang transport. At oplægget fra totalrådgiveren overholder den økonomiske ramme samtidig med, at borgerne får et godt tilbud er udtryk for flot arbejde og meget glædeligt, siger borgmester i Nordfyns Kommune Morten Andersen (V).

Indretning glæder ældre og handicapråd

Oplægget fra Poul Rasmussen A/S lægger vægt på, at sundhedshuset skal være tilpasset ældre mennesker med dårlig mobilitet, og det glæder formand for Ældrerådet i Nordfyns Kommune Birgit Folden.

- Vi har haft stor fokus på gode adgangsforhold og generel tilgængelighed for alle til sundhedshusets aktiviteter. Det tilbud, vi er endt med, lever op til vores krav, og jeg synes, vi har fundet en god løsning.

Den holdning deles af formand for Handicaprådet Dorte Schmidt Brown.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med oplægget fra Poul Rasmussen A/S, der skaber et sundhedshus, der tager hensyn til borgernes forskellige behov, men som samtidig skaber en sundhedshus, der hænger sammen for dem, der skal arbejde der.

Fløje til sundhed og træning

Oplægget til det nye sundhedshus udnytter udformingen af det tidligere plejecenter, hvilket betyder, at sundhedshuset kommer til at have en sundhedsfløj med plads til læger, sundhedsplejersker, psykologer og jordemoderen og en aktivitetsfløj, hvor der vil være plads til genoptræning og en sygeplejeklinik.

Og netop samarbejdet mellem tilbuddene glæder de praktiserende læger, der skal flytte ind. De giver udtryk for, at de ser frem til at skulle fortsætte deres praksis i Bogense, hvor de kan skabe et godt tilbud til borgerne, og samtidig rent fagligt få gavn af de forskellige funktioner, som huset kommer til at indeholde.

Sundhedshuset i Bogense forventes at stå færdigt i 2013, og interesserede kan mandag 12. november kl. 12-13 se vinderprojektet og de to andre projekter på Bogense Rådhus på 1. sal.

Fakta:

Det nye sundhedshus i Bogense er en udløber af finanslovsaftalerne fra 2009 og 2010. Dengang blev der afsat specifikke midler til sundheds- og akutløsninger i yderområder.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gav i oktober den endelige bevilling på 11,1 mio. til sundhedshuset.

Nordfyns Kommune har sammen med de praktiserende læger og regionens sundhedsstab arbejdet frem mod en konkret plan for etableringen af sundhedshuset. Arbejdet med det nye sundhedshus har blandt andet inkluderet et arrangement for kommende aktører i huset med fokus på det fremtidige samarbejde.

Det nye sundhedshus i Bogense vil med sine 1.500 kvadratmeter samle både de kommunale og de regionale sundhedstilbud under samme tag. Huset vil blive oprettet i det tidligere plejehjem Solgården. Etableringen af sundhedshuset vil koste ca. 11 mio. kr.

I den kommende tid vil Nordfyns Kommune se på, hvordan den resterende del af Solgården kan udnyttes.

Kontaktoplysninger:

Udvalgsformand Bo Libergren (V), Sundhedssamordningsudvalget, Region Syddanmark, 
Direktør Per Busk, Sundhed, Region Syddanmark, tlf. 2172 6687
Borgmester Morten Andersen (V), Nordfyns Kommune, tlf. 6482 8001
Kommunaldirektør Morten V. Pedersen, Nordfyns Kommune, tlf. 6482 8002
Formand for Handicaprådet i Nordfyns Kommune, Dorte Schmidt Brown, tlf. 5042 8718 
Formand for Ældrerådet i Nordfyns Kommune, Birgit Folden, tlf. 6486 1453 
Lægerne Bo Jakobsen og Torben Lock tlf. 6481 1048
Læge Elo Aagaard tlf. 6481 1933

Kontaktperson

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V