Skip til primært indhold

Ærø får to nye sundhedshuse

På regionsrådsmødet den 23. april godkendte regionsrådet byggeprogrammet for to nye sundhedshuse på Ærø. Formålet med sundhedshusene er, via et samarbejde mellem regionen og Ærø kommune, at give borgerne et samlet sundhedstilbud. Det er planen, at sundhedshusene i Ærøskøbing og Marstal skal stå klar i 2013.

Borgerne på Ærø vil i fremtiden få lettere adgang til sundhedsydelser som sundhedsplejersken og ergoterapeuten, når to nye sundhedshuse åbner på sygehuset i Ærøskøbing og i det gamle rådhus i Marstal.

- Med de to nye sundhedshuse skaber vi den nødvendige nærhed og tryghed for nogle af de borgere i Region Syddanmark, der er bosat i områder, hvor der er langt til nærmeste specialiserede sygehusfunktion. Målet er at sammentænke kommunale og regionale opgaver og dermed skabe en synergieffekt, siger Thyge Nielsen, der er formand for regionsrådets Akut- og ø-udvalget.

Derudover er håbet, at de nye sundhedshuse vil fremtidssikre Ærø-borgernes adgang til praktiserende læger.

- Ved at samle en lang række sundheds- og behandlingstilbud i moderne sundhedshuse med opdaterede faciliteter og adgang til den nyeste teknologi, satser vi på at det vil blive mere attraktivt for yngre læger at slå sig ned på øen, siger formanden for regionens Sundhedssamordningsudvalg, Bo Libergren.

Sundhedshuset i Ærøskøbing

Med 1.050 m2 vil sundhedshuset i Ærøskøbing samle både de kommunale og regionale sundhedstilbud under samme tag på øens sygehus. For at gøre plads til sundhedshusets kommunale tilbud vil sygehuset både blive om- og tilbygget inklusiv en stor træningssal til genoptræning. Etableringen af sundhedshuset vil koste 6,6 mio. kr.

Det nye sundhedshus kommer til at samle den kommunale genoptræning, hjemmesygeplejen og sundhedspleje med den regionale socialpsykiatri og misbrugsbehandling.

Der er i dag på sygehuset i forvejen to praktiserende læger, jordemoder, kiropraktor og lokal psykiatri, som fortsat vil være i huset. I februar i år vedtog regionsrådet at flytte fødeafdeling og kirurgi til Svendborg og derfor er oprettelsen af sundhedshusene et vigtigt skridt i retning af at sikre øens fremadrettede sundhedstilbud:

- Ved at samle de regionale og kommunale tilbud på denne måde, skaber vi en helhedsorienteret sundhedsløsning for hele øen. Sundhedshusene vil med samarbejdet omkring patienterne i højere grad end tidligere være rustet til at behandle f.eks. kronisk syge og ældre medicinske patienter, der både kræver behandling af læger og pasning af hjemmeplejen, siger Thyge Nielsen.

Sundhedshuset i Marstal

Det nuværende lægehus i Marstal flyttes til en nyetableret lægepraksis på godt 200 m2 i det tidligere Marstal Rådhus’ stueetage. Det forventes at prisen for det nye sundhedshus i Marstal vil være 3,4 mio. kr.

Sundhedshuset i Marstal skal huse tre praktiserende læger, en kommunal sygeplejeklinik, en praktiserende fodterapeut samt et kommunalt jobcenter.

- Vores formål med at placere det kommunale jobcenter sammen med det nye sundhedscenter i Marstal er at styrke samarbejdet omkring de syge borgeres arbejdsmarkedstilknytning, siger Thyge Nielsen.

Penge på finansloven

De nye sundhedshuse på Ærø er blevet en realitet på baggrund af finanslovsaftalerne fra 2009 og 2010. Dengang blev der afsat specifikke midler til sundheds- og akutløsninger i udkantsdanmark. Sammen med Region Syddanmark søgte Ærø Kommune efterfølgende om midler til etablering af to sundhedshuse på øen.

Siden ministeriet i 2011 gav tilsagn om 10 mio. kr. til sundhedshusene, har Ærø Kommune, de praktiserende læger i Marstal, sygehusenheden Ærø og regionens sundhedsstab arbejdet frem mod en konkret plan for etableringen af sundhedshusene:

- Det er planen, at de to sundhedshuse skal stå klar i 2013, men jeg vil gerne understrege, at tidsplanen afhænger af Ærø kommune og deres plan for flytning af personale, siger Bo Libergren.

Yderligere informationer:

Thyge Nielsen (V) formand for regionsrådets Akut- og ø-udvalg, mobil 20 31 36 24
Bo Libergren (V) formad for regionsrådets Sundhedssamordningsudvalg, mobil 29 20 18 00
Per Busk, direktør for sundhedsområdet i Region Syddanmark, mobil 21 72 66 87 

APPFWU01V