Skip til primært indhold

73 millioner kroner til fem sundhedshuse i Region Syddanmark

Region Syddanmark har i dag fået brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet med besked om, at regionen modtager 72,8 mio. kr. til sundhedshuse i Bogense, Nordborg, Ærø, Skærbæk og Rudkøbing. Regionen havde også søgt penge til at udbygge sundhedshuset i Brørup. Det har ministeriet ikke bevilget penge til.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi har modtaget penge til fem af de seks projekter, vi har søgt til. Vi søgte om 88 mio. kr. og har fået knap 73 mio. kr., så vi kan kun være tilfredse, siger formanden for praksis- og kommuneudvalget i regionen, Bo Libergren (V).

- Vi går nu i gang med at konkretisere de enkelte projekter sammen med de berørte kommuner og praktiserende læger.

Sundhedshusene skal samle og styrke de lokale kommunale og regionale sundhedstilbud i områder, hvor der er langt til nærmeste fælles akutmodtagelse eller skadeklinik. Sundhedstilbuddet kan for eksempel bestå af et lægehus, skadeklinik, jordemodercenter, hjemmesygepleje, genoptræning og fysioterapi.

Ud over de fem projekter, som har fået bevilget penge, er der også søgt om penge til at udbygge et allerede eksisterende sundhedshus i Brørup.

- Vi havde søgt om 15 mio. kr. til at udbygge sundhedshuset i Brørup. Dem har vi ikke fået. Det var tænkt som penge til at runde projektet af. Det er selvfølgelig ærgerligt, men også uden de penge har vi skabt et rigtigt godt sundhedshus i Brørup, siger Bo Libergren. 

600 mio. kr. til sundheds- og akutløsninger

Regeringen og Dansk Folkeparti har i finanslovsaftalerne for 2009 og 2010 afsat 600 mio. kr. til sundheds- og akutløsninger i yderområder i Danmark. 300 mio. kr. er afsat til en pulje til etablering af lægehuse, sundheds- og akuthuse. Det er denne pulje, der er bevilget penge fra i denne omgang.

Fakta om de fem projekter

Langeland Kommune, Rudkøbing

Region Syddanmark og Langeland Kommune vil i fællesskab etablere et 1800 m2 stort sundhedshus i en nedlagt skole i Rudkøbing. Sundhedshuset skal blandt andet indeholde lægehus, vagtlægekonsultation, jordemoder, hjemmesygepleje, sundhedspleje og kommunal fysioterapi.
Der er bevilget 23. mio. kr.

Nordfyns Kommune, Bogense

Et ca. 3000 m2 stort sundhedshus i et tidligere plejehjem, Solgården, i Bogense med blandt andet lægepraksis, hjemmesygepleje og kommunal fysioterapi. Fire praktiserende læger i Bogense og omegn har vist interesse for at medvirke i projektet.
Der er bevilget 11 mio. kr.

Sønderborg Kommune, Nordborg

Et ca. 1500 m2 stort sundhedshus i et tidligere plejehjem i Nordborg med lægepraksis bygget til seks læger, hjemmepleje, sundhedspleje samt fysioterapi og genoptræning.
Der er bevilget 14 mio. kr.

Tønder Kommune, Skærbæk

Et ca. 2500 m2 stort sundhedshus i det gamle rådhus i Skærbæk med lægepraksis, hjemmesygepleje og kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud.
Der er bevilget 14,7 mio. kr.

Ærø Kommune, Ærøskøbing og Marstal

Projektet har til formål at placere kommunale funktioner på sygehuset i Ærøskøbing, at renovere det eksisterende lægehus i Marstal samt skabe lokalemæssige forhold til satellitfunktioner af kommunale funktioner, herunder for eksempel sygeplejeklinik.
Der er bevilget 10 mio. kr. 

APPFWU02V