Skip til primært indhold

Indvielse af Brørup Sundhedscenter

Det er nu lykkedes at fylde alle lokaler i det gamle Brørup Sygehus op med nye aktiviteter, og fredag 13. maj markerer vi indvielsen af det nye Brørup Sundhedscenter.

Brørup Sundhedscenter er et kommunalt og regionalt sundhedstilbud, der giver borgere i lokalområdet lettere og nemmere adgang til behandling.
Sundhedscentret er blevet til i et samarbejde mellem Region Syddanmark og Vejen Kommune.

Indvielsen finder sted fredag 13. maj 2011 kl. 13.00-15.00.
Adressen er Fredensvej 3B, 6650 Brørup.

Program:

Arrangementet starter i foyeren, indgang fra Fredensvej

Kl. 13.05 Velkomst ved bestyrelsesformand for Brørup Sundhedscenter Lars Jørgen Andersen

Kl.13.10  Tale ved regionsrådsformand Carl Holst (V)

Kl.13.20 Tale ved borgmester Egon Fræhr (V), Vejen Kommune

Kl.13.30 Tale ved oversygeplejerske Jens Egon Hansen, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg og Ribe

Kl.13.40  Tale ved udvalgsformand Troels Ravn, Sundhed, Kultur- og fritidsudvalget i Vejen Kommune


Fra ca. kl. 13.50 foregår arrangementet i den nyindrettede kantine i den nordlige fløj:

  • Elever fra Vejen Musikskole underholder
  • Der bydes på pindemadder og andet godt
  • Der vil være mulighed for rundvisning i de nyindrettede lokaler

Arrangementet forventes afsluttet ca. kl. 15.00

Pressen er velkommen til at deltage.

Fakta

Siden det gamle sygehus lukkede i 2009, og de sidste medicinske senge blev flyttet til Esbjerg, er der blevet arbejdet for at få lys i alle vinduer igen.
I fællesskab har Region Syddanmark og Vejen Kommune skabt et sundhedscenter og et fælles hjemsted for kommunale og regionale sundhedsopgaver.
Ved årsskiftet 2009/10 blev Brørup Lægehus etableret i den sydligste fløj af sygehuset og fra sommeren 2010 har lægevagt/blodbank og jordmoderklinik været drevet fra nyindrettede lokaler.

Siden sommeren 2010 har resten af sygehuset været under ombygning, og indflytningen er sket i løbet af marts-april måned 2011. Det drejer sig om:  
Den kommunale genoptræningsenhed, den kommunale hjemmepleje og en ny lokalpsykiatri samt forskellige fælleslokaler. Lokalpsykiatri Brørup er sammensmeltningen af tre selvstændige teams: Den tidligere distriktspsykiatri fra Grindsted, Brørup og det opsøgende psykoseteam fra Ribe.

Sundhedscentret rummer i dag lægehus og privatpraktiserende psykolog, jordemodercenter, lægevagt, blodbank, veneklinik, lokalpsykiatri og PsykInfo, hjemmepleje, genoptræning, sygeplejeklinik og privat klinik for fodterapi. 

Ombygningen indbefatter ca. 4.450 kvadratmeter til Sundhedscenter og lokalpsykiatri.

APPFWU02V