Skip til primært indhold

Sundhedshuse - fra udkant til forkant

Små sygehuse lukker, men til gengæld skyder fem nye sundhedshuse op i regionen. Husene råder over en lang række sundhedstilbud under samme tag og skaber nærhed, kvalitet og tryghed for borgerne.

- De mange sygehuslukninger har skabt et vakuum for patienterne. Men med sundhedshusene har vi helt sikkert fået en værdig arvtager for de mindre sygehuse, siger læge Philip Holm-Hansen. Foto: Palle Peter Skov.

- De mange sygehuslukninger har skabt et vakuum for patienterne. Men med sundhedshusene har vi helt sikkert fået en værdig arvtager for de mindre sygehuse, siger læge Philip Holm-Hansen. Foto: Palle Peter Skov.

Først var de glade. Så blev de sure. Men nu er de heldigvis blevet glade igen, borgerne i Brørup. Indtil 2008 havde de et sygehus i byen, men da det lukkede, skulle man pludselig til at køre udenbys, uanset hvilket sundhedstilbud man havde brug for. For nogles vedkommende måtte man endda udenfor byens grænser for at finde en læge, der havde plads til nye patienter. Og det var de trætte af i den lille by.

Tryghed for patienterne

Men sådan er det heldigvis ikke mere. For der er langsomt kommet liv i byens gamle sygehus igen. Ved et unikt samarbejde mellem Vejen Kommune og Region Syddanmark med inddragelse af de praktiserende læger, er det lykkedes at samle en lang række sundhedstilbud i bygningerne. Det nye sundhedscenter blev officielt indviet i maj i år, og fem mere er på vej forskellige steder i regionen.

En af dem, der har nydt godt af tilbuddene i sundhedscenteret i Brørup, er Carl Johan Nilsson på 79. Han ligger på den læderbetrukne bænk i genoptræningslokalet og laver øvelser med en lille, rød bold mellem knæene. I januar fik han et nyt knæ, fordi det gamle var slidt op. I dag er han - mod alle odds - tæt på at være så god som ny.

- Lægerne sagde ellers til mig, at jeg skulle regne med at have smerter i et år eller to. Men efter bare to måneder i genoptræning er smerterne væk, siger en glad Carl Johan.

Var sundhedscentret ikke kommet, skulle han have kørt til Vejen en gang om ugen for at få trænet sit knæ. Nu kan han gå herover. Eller danse.

- Jeg er folkedanser, men i fire år har jeg ikke kunnet danse på grund af mit ødelagte knæ. Men nu skal jeg i gang igen. Jeg har allerede smugtrænet lidt, griner Carl Johan.

Stor viden under samme tag

Carl Johan Nilsson er blevet trænet af fysioterapeut, Jonas Nørgaard. Også han er glad for det nye sundhedscenter, fordi det giver ham en mulighed for at yde en bedre service overfor brugerne.

- En patient med hævede ben kan for eksempel også få problemer med fødderne, og så har jeg mulighed for at henvise ham eller hende til den private fodterapeut i huset. Eller jeg kan tilkalde en læge, hvis jeg står med et akut problem i genoptræningen. Faktisk har en af mine kolleger været ude for at stå med en ældre patient, der havde symptomer på en blodprop - og så er det godt at have en læge i huset. Det giver tryghed, at vi sammen kan tage hånd om tingene, siger Jonas Nørgaard.

Meget bedre samarbejde

Det er Philip Holm- Hansen, én af byens tre nye praktiserende læger, enig i. Han var tidligere ansat i Kolding, men er kommet til lægehuset i Brørup Sundhedscenter, fordi han kunne se et stort potentiale i sundhedscentret.

- Hvis man skal flytte lægerne ud til randområderne, så skal der være noget, der trækker. For mig var det her en ny og mere moderne måde at tænke sundhed på, siger Philip Holm-Hansen, der glæder sig over, at det i Brørup er lykkedes at samle regionale, kommunale og private sundhedstilbud under ét og samme tag.

- Jeg er overbevist om, at det er en kvalitetsforbedring, fordi vi kan sparre med hinanden på tværs. Dermed får vi mulighed for at fange nogle sygdomme langt tidligere, end vi ellers ville gøre. For eksempel er kommunikationen med hjemmeplejen blevet styrket, fordi vi har mulighed for daglig sparring omkring patienterne, siger den unge læge og understreger, at det øgede samarbejde er med til at skabe et stort personligt engagement for personalet. Og ikke mindst en øget tryghed for borgerne.

Synlige og aktive læger

Så Philip Holm-Hansen glæder sig til at tage fat på fremtiden. Først og fremmest glæder han sig over, at det er lykkedes at ansætte en kvindelig læge, som starter i efteråret. Og dernæst glæder han sig til at udbygge samarbejdet med resten af huset. For der er masser af muligheder for at være på forkant, når man som i Brørup tænker sundhed i et samlet perspektiv. Drømmen er, at lægehuset bliver en mere synlig aktør i lokalsamfundet ved at tage ud på skolerne og holde foredrag om fedme, seksualliv, misbrug eller hvad, der måtte være behov for.

- Vi skal bevæge os væk fra at være en passiv institution, som folk kun henvender sig til, hvis de har problemer. På den måde bliver lægehuset og hele sundhedscentret en mere dynamisk instans, som får mulighed for at arbejde sundhed og forebyggelse ind i borgerne og dermed undgå udviklingen af sygdomme, siger Philip Holm-Hansen.

Fakta

Sundhedshuse i Region Syddanmark 

  • Sundhedshusene placeres i områder, hvor der langt til den nærmeste fælles akutmodtagelse
  • Staten har bevilliget penge til fem nye sundhedshuse i Region Syddanmark. De kommer til at ligge i Rudkøbing, Bogense, Nordborg, Skærbæk og på Ærø
  • Fælles for sundhedshusene er, at de skal indeholde både regionale og kommunale funktioner
  • Sundhedshuset i Brørup indeholder både lægehus, lægevagt, blodbank, jordemoderklinik, genoptræning, kommunal hjemmepleje, lokalpsykiatri, PsykInfo, psykolog, veneklinik, sygeplejeklinik og privat klinik for fodterapi.
APPFWU02V