Skip til primært indhold

Region Syddanmarks budget for 2010 på plads

Et enigt forretningsudvalg er på sit møde i dag, den 16. september 2009, nået frem til et samlet forslag til næste års budget. Budgetforslaget sendes til behandling i regionsrådet den 28. september 2009.

2010-budgettet er en stor udfordring. Dels skal budgettet holdes inden for meget snævre økonomiske rammer, som er aftalt med regeringen. Derudover skal regionen levere for 220 mio. kr. ekstra aktivitet på sygehusene uden at få penge til det.

Budgettet er overordnet en politisk udmøntning af aftalen med regeringen om næste års økonomi, som blandt andet indebærer flere penge til øget aktivitet og ny, dyr medicin på sygehusene samt flere penge til sygesikringen.

- Jeg glæder mig over, at vi har haft en god proces omkring budgettet for 2010 og at der er så bred opbakning til at sikre en sund og konsekvent styring af regionens store budget, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Budgetaftalen i forretningsudvalget omhandler blandt andet:

Sikkerhed for sygehusenes økonomiske vilkår i Region Syddanmark. Der er enighed om, at sygehusene skal afregnes for al præsteret meraktivitet – også selv om der er loft over den statslige finansiering af ekstra aktivitet.

Samtidig belønnes sygehusene for hurtig indkaldelse og visitation til behandling.

Det sættes der også penge af til:

I 2010-budgettet afsættes også penge til blandt andet en døgnbemandet akut-bil i Sønderborg, tilskud til et hospice på Sydfyn og indkøb af flere økologiske fødevarer. Desuden styrkes indsatsen over for patienter med kroniske sygdomme.

Inden for psykiatri-området indføres nu også gradvist en udrednings- og behandlingsret inden for to måneder for voksne psykisk syge i lighed med, hvad der gælder for børn og unge. Samtidig afsættes også flere penge til at styrke indsatsen over for traume- og torturoverlevere.

Der er fokus på den regionale bustrafik. Dels øges tilskudsrammen i 2010, så FynBus og Sydtrafik får tid til at omstille sig frem til de nye køreplaner i sommeren 2010. Dels reserveres en pulje til at udvikle nye, bæredygtige ruter. I 2009 afsættes også penge til en markedsføringskampagne for den kollektive trafik.

På det sociale område afsættes penge på investeringsbudgettet de næste fem år til den langsigtede plan for modernisering af regionens sociale tilbud, som nu er sendt i høring. På driften af de sociale tilbud har kommunekontaktudvalget opfordret alle kommuner og regioner til at reducere taksterne med 2 procent i 2009, det vil sige reducere omkostningerne, hvilket regionen har valgt at tage til efterretning.

Endelig afsættes penge til at styrke Region Syddanmark som uddannelses- og kulturregion samt midler til foranalyser vedrørende den resterende forurening i Kærgård plantage.

Budget 2010 vedtages endeligt på regionsrådets møde den 28. september 2009.

APPFWU02V