Skip til primært indhold

Projektorganisation for Byggeri og Grøn Omstilling

Projektorganisation for Byggeri og Grøn Omstilling tager aktivt del i større psykiatribyggerier, udmøntning af generalplaner og kvalitetsfondsbyggerier samt den grønne omstilling af regionens drift. Afdelingen koordinerer de mange projekter indenfor anlæg og grøn omstilling for sygehusene og psykiatrien og er bl.a. bindeled mellem projekterne og sygehusledelse/direktion og det politiske niveau.

Afdelingen koordinerer de mange projekter indenfor anlæg og grøn omstilling for sygehusene, psykiatrien og de sociale enheder og er bl.a. bindeled mellem projekterne og sygehusledelse/direktion/ledelsen for Social Drift og det politiske niveau.

Afdelingens funktioner

Somatiske sygehuse

 • Supporterende og kontrollerende funktion i forhold til anlægsprojekterne (generalplaner) og kvalitetsfondsprojekterne
 • Udarbejdelse af indstilling til Regionsrådet om godkendelse af idégrundlag, byggeprogram, anlægsbevilling, licitationsresultat samt anlægsregnskab
 • Rapportering til Regionsrådet, Rigsrevisionen og Sundheds- og Ældreministeriet på kvalitetsfondsprojekterne

Psykiatrien

 • Gennemgående bygherrerepræsentant i projektledelse og styregrupper
 • Regionens kontaktperson på projekterne
 • Afklaring vedrørende overordnede krav til projekterne f.eks. funktionssammenhænge, inventar og udstyr
 • Udarbejdelse af indstilling til Regionsrådet om godkendelse af idégrundlag, byggeprogram, anlægsbevilling, licitationsresultat samt anlægsregnskab
 • Projektledelse på større psykiatribyggerier med døgnfunktion (over 5. mio. kr.)
 • Rapportering til direktion og det politiske niveau
 • Sparring på den politisk-strategiske opgave
 • Styregruppemedlem
 • Sekretariat for projekterne
 • Lokalpsykiatri Centre

Grøn omstilling

 • Sætter retningen for regionens grønne indsatser
 • Faciliterer tværgående omstillingsprocesser med henblik på at nedbringe regionens CO2 udledning og fremme cirkulære læsninger på sygehusene
 • Assisterer regionens enheder med viden, data og beregninger indenfor miljømæssig bæredygtighed og grøn omstilling

Afdelingens fællespostkasse

Medarbejdere i Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling

Torben Kyed Larsen

Afdelingschef

Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling


29201021

Birgit Skovsbo

Afdelingssekretær

Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling


29201049

Anne Sigh

Specialkonsulent

Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling


29214812

Christina Berthon Kirkegaard

Projektleder

Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling


24446225

Gert Frost

Chefkonsulent

Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling


21342640

Hanna Merrild

Chefkonsulent

Projektorganisation for byggeri


29164195

Josefine Majlund Bak

Fuldmægtig

Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling


24812977

Kumar Subramaniam

Fuldmægtig

Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling


40220119

Mads Mikkelsen

Analytiker

Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling


40220136

Per Kjeldsen Hansen

Specialkonsulent

Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling


40220127

Peter Jezek

Specialkonsulent

Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling


20535685

Thea Skafte Böttcher

Udviklingskonsulent

Projektorganisation for byggeri


24824897
APPFWU02V