Skip til primært indhold

Stephanie Lose, Venstre

Stephanie Lose er valgt ind i regionsrådet i Region Syddanmark for perioden 2022-2025, hvor hun repræsenterer Venstre. Her finder du kontaktoplysninger på Stephanie Lose.

ORLOV - Regionsrådsformand

Stephanie Lose
Carit Etlars Alle 57
6700 Esbjerg
Tlf.: 25 33 09 82
Mail: slo@rsyd.dk

 

Stephanie Lose

Udvalg

Forretningsudvalget (formand)

Udpeget til:

STRING-netværket

Den politiske partnerskabsgruppe for det landsdækkende DK 2020-partnerskab

Den politiske styregruppe for det regionale DK2020-partnerskab

Politisk følgegruppe Grindsted

Politisk følgegruppe - Himmark Strand

Sundhedssamarbejdsudvalget

Den fælles kommunale og regionale politiske styregruppe for Samdrift mellem Region Syddanmark og Tønder Kommune

Fælles politiske styregruppe mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Politisk styregruppe for Nyborg Sundhedshus

Politisk styregruppe for tværsektorielt samarbejde i Fredericia

Politisk styregruppe om samarbejdet mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark på sundhedsområdet

Politisk styregruppe for Politisk Styregruppe vedrørende sundhedssamarbejdet mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark

Dommerkomitéen Frivillighedsprisen 2022 (formand)

Sundhedsklynge Fyn

Sundhedsklynge Lillebælt

Sundhedsklynge Sønderjylland

Sundhedsklynge Sydvestjylland

Styregruppen for Erhvervsfyrtårnet, Grøn Energi og Sektorkobling

Særlig udvalg vedrørende sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsliv (§17, stk. 4-udvalg) (formand)

APPFWU02V