Skip til primært indhold

Arbejdstilsynet om asbest i kælder på OUH: Ingen sundhedsrisiko

Regionens udvalg for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling blev orienteret om sagen på udvalgsmødet den 2. maj 2024.

Der har i den foregående uge været flere historier i pressen om asbest i nogle af gulvene i tunnelsystemet under Odense Universitetshospital.

Arbejdstilsynet var den 1. maj 2024 på uanmeldt besøg på OUH i forbindelse med forekomsten af asbest i nogle af gulvene i dele af tunnelsystemet. Her har Arbejdstilsynet inspiceret de konkrete områder og gennemgået OUH’s håndtering af problemet.

Arbejdstilsynet har efter sit besøg konkluderet, at OUH overholder arbejdsmiljølovgivningen og arbejdsmiljølovens krav. Det betyder, at der ikke er forhold, der udgør en sundhedsrisiko for dem, der arbejder eller færdes i tunnelsystemet.

Stor opmærksomhed på risikoen for asbest

Helt konkret er der asbest i cirka fem procent af gulvbelægningen i kælderen. Det er derfor et område, som sygehusets bygnings- og serviceafdeling er særligt opmærksomme på og løbende tager prøver af.

Region Syddanmarks Udvalg for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling blev orienteret om sagen på udvalgsmødet den 2. maj 2024, og medlemmerne blev også orienteret om den seneste udvikling i sagen. Udvalgets medlemmer udtrykte på mødet tilfredshed med Arbejdstilsynets afgørelse og OUH’s håndtering af sagen.

APPFWU01V