Skip til primært indhold

Retspsykiatrien bliver styrket i Esbjerg

Behovet for retspsykiatriske pladser vokser, og det tager regionsrådet nu konsekvensen af. Derfor opretter Region Syddanmark 14 nye pladser, der tilføjes det allerede eksisterende afsnit i Esbjerg.

Behovet for retspsykiatriske sengepladser er stigende og har været det igennem en længere årrække. Det er en udfordring i hele landet og også i Region Syddanmark. Derfor har regionsrådet nu besluttet at oprette 14 nye retspsykiatriske pladser på den psykiatriske afdeling i Esbjerg og i samme ombæring foretage en omfattende til- og ombygning på matriklen.

De 14 pladser supplerer de 15 retspsykiatriske pladser, der i forvejen ligger i Esbjerg, og som blev oprettet i 2021.

Gode og gennemtænkte rammer støtter op om behandlingen

De nye sengepladser bliver fordelt på 10 sengestuer i et sammenhængende rumforløb og fire sengestuer, der kan skærmes efter behov. Den skærmede del indeholder desuden et opholdsrum, et samtalerum og en sikret gårdhave.

Der kommer desuden til at være fælles aktiviteter inde i afsnittet, herunder motionsrum, køkken, aktivitetsrum, sanserum, E-sport, vaskerum, opholdsrum og et samtalerum samt diverse personalerettede funktioner. Afdelingen får desuden en krops- og bagagescannerfunktion ligesom retspsykiatrisk afdeling i Middelfart.

Udvalgsformand for Psykiatri- og Socialudvalget Mette Bossen Linnet (V), Region Syddanmark, glæder sig over de forbedrede forhold, som er på vej til de retspsykiatriske patienter i Esbjerg:

- Det har en stor betydning for hverdagen i afdelingen, at der er nogle gode og gennemtænkte rammer. Byggeriet skal støtte op om den højt specialiserede behandling, som foregår i afdelingen, og en del af behandlingen er, at patienterne har en struktureret og aktiv hverdag. Det stiller krav til, hvordan vi bygger, og jeg er glad for, at vi har fundet en omfattende løsning, som foruden flere pladser virkelig kommer til at betyde forbedringer for patienter og medarbejdere i form af blandt andet gymnastiksal og e-sportsrum.

Det nye afsnit skal placeres i fysisk sammenhæng med den nuværende retspsykiatriske afdeling. Der kommer dermed til at være ét samlet retspsykiatrisk område med to sengeafsnit og en række fælles faciliteter på tværs af afsnittene.

Retspsykiatrisk styrkelse svækker ikke tilbuddet til de andre patientgrupper

Regionsrådsformand Bo Libergren (V), Region Syddanmark, understreger, at regionsrådet har haft fokus på at sikre et godt psykiatrisk tilbud til voksne i Esbjerg, og at udvidelsen af det retspsykiatriske afsnit ikke skal påvirke det almenpsykiatriske tilbud:

- Det har været afgørende at udvidelsen af sengekapaciteten ikke sker på bekostningen af almenpsykiatriske senge, og det er vi meget tilfredse med er lykkedes. Konkret har vi brug for at bibeholde sengekapaciteten i Esbjerg og regionen som helhed til alle de andre voksne patienter. Det giver et samlet øget antal senge i psykiatrien, og det muliggøres af byggeriet af psykiatrisk afdeling i forbindelse med det nye OUH, der rummer en øget kapacitet af de såkaldt længerevarende rehabiliterende sengepladser.

De længerevarende rehabiliterende pladser erstatter det, som tidligere hed ”de særlige pladser”. Region Syddanmark har på nuværende tidspunkt 20 særlige pladser, hvoraf omkring syv er i brug. 17 af dem er lige nu placeret i Esbjerg og tre i Odense, men når psykiatrien flytter ind i det nye OUH, vil der være 18 længerevarende rehabiliterende pladser, som er samlet på et rehabiliterende afsnit i Odense.

Beslutningen om at etablere et nyt retspsykiatrisk døgnafsnit i Esbjerg blev truffet i forbindelse med indgåelse af budgetaftale 2024. Byggeriet er planlagt til at foregå i perioden november 2025 til juni 2027, og det er budgetteret til 79,5 mio. kr.

APPFWU02V