Skip til primært indhold

Der blev fortalt og lyttet på borgermøde i Nyborg

Over 100 fynboer var mødt op til borgermøde i Nyborg 25. oktober, og debatten om de østfynske sundhedstilbud gik livligt for sig.

Hvilke erfaringer har du med sundhedsvæsenet, hvordan kan vi indrette det lokale sundhedsvæsen endnu bedre, og hvad er allervigtigst for dig, når det gælder din sundhed?

Det var nogle af de mange spørgsmål, der blev debatteret på borgermødet i Nyborg 25. oktober 2023, hvor politikerne fra Region Syddanmark og Nyborg Kommune havde inviteret borgerne i Nyborg og på Østfyn til at dele deres erfaringer med og ønsker til sundhedsvæsenet.

Flere end 100 fynboer havde takket ja til invitationen og til at deltage i en dialog med de cirka 25 regionale og kommunale politikere, der også deltog. Derudover havde en række borgere på forhånd udfyldt postkort med deres input til sundhedstilbuddene på Østfyn.

Bedre kommunikation og overgange fra sygehus til hjem

Et af de emner, der kom frem under dialogen mellem borgerne og politikerne, var, hvor vigtigt det er, at sundhedspersonalet taler i et forståeligt sprog, lige som der også var et ønske om, at de pårørende i højere grad bliver inddraget i behandlingen.

Der var også mange af deltagerne, som fremhævede sårbare borgere og borgere med psykiske sygdomme. Der var et stort ønske blandt de fremmødte om at sætte mere fokus på disse grupper af borgere – at sygehus og kommune styrker samarbejde om at hjælpe de udsatte borgere, og at der oprettes flere lokale tilbud, som man ikke skal rejse langt for at deltage i.

Overgangen fra sygehus til eget hjem, når en patient bliver udskrevet, blev også livligt debatteret. Ønsket fra borgerne var blandt andet, at sygehuset, kommunen og den praktiserende læge arbejder tættere sammen for at sikre, at patienten kommer godt hjem.

Helt overordnet var meldingen fra mange af de fremmødte, at kommunen, sygehuset og de praktiserende læger fortsat skal have fokus på det gode samarbejde til gavn for borgerne.

Politikerne tager de mange input med hjem og bruger dem som afsæt i planlægningen af, hvordan borgernes sundhedstilbud i og omkring Nyborg skal se ud fremover.

Flere nye sundhedstilbud er på vej

Inden debatten gik i gang, gav Nyborg Kommune og Region Syddanmark en kort introduktion til planerne for sundhedstilbuddene på Østfyn.

Nyborg Kommune er i gang med at bygge et nyt sundhedshus, som efter planen står klart i 2024, mens regionen er i gang med at planlægge, hvilke behandlingstilbud der fremover skal være på Nyborg Sygehus.

Læs mere om den nye profil for Nyborg Sygehus i tidligere pressemeddelelse

Derudover ønsker region og kommune at styrke samarbejdet mellem sygehuset og de kommunale tilbud i Nyborg Kommune.

Du kan give input online til og med 27. oktober

Borgere, der ikke havde mulighed for at deltage i borgermødet, kan give input via hjemmesiden www.viskaber.nyborg.dk til og med 27. oktober 2023

Mette With Hagen og Kenneth Muhs

Udvalgsformand Mette With Hagen fra Region Syddanmark og borgmester Kenneth Muhs fra Nyborg Kommune var værter ved aftenens borgermøde.

Borgere samlet ved borde til borgermøde i Nyborg

Flere end 100 fynboer var mødt op til borgermødet.

Niels Nørgaard Pedersen viser slide om Nyborg Sygehus

Adm. direktør på OUH Niels Nørgaard Pedersen fortalte om planerne for fremtidens Nyborg Sygehus.

Borgere sidder om et bord og taler sammen.

Der var livlig diskussion blandt de fremmødte borgere - med udgangspunkt i begreberne tryghed, forvirring, bøvl og lettelse.

Kvinde fortæller og andre lytter.

Der var gang i snakken ved bordene.

Tre mennesker taler sammen ved et bord.

Patienternes overgang fra sygehus til eget hjem var et af de emner, der blev diskuteret.

Borger rækker fingeren op

Fingeren måtte op, så alle kunne få taletid ved bordene.

Kvinde hænger seddel op på plakat

Alle input fra de fremmødte borgere blev samlet sammen og går videre til kommunale og regionale politikere.

APPFWU02V