Skip til primært indhold

Forslag til profil for fremtidens Nyborg Sygehus er på plads

Et oplæg til den fremtidige profil for Nyborg Sygehus er nu offentliggjort. Der lægges blandt andet op til, at sygehuset skal have et medicinsk daghospital og en høreklinik, samt at regionens fertilitetsbehandling samles på sygehuset. Oplægget sendes nu i høring blandt medarbejderne på Odense Universitetshospital (OUH) og præsenteres på et borgermøde i Nyborg, inden det bliver endeligt behandlet på regionsrådsmødet 18. december 2023.

Hvad skal fremtidens Nyborg Sygehus indeholde? Det drøftede politikerne på regionsrådsmødet 25. september 2023.

Baggrunden for drøftelsen var et oplæg til den fremtidige profil for sygehuset, som indebærer en række ændringer. Der lægges blandt andet op til at indrette et nyt medicinsk daghospital, som vil tilbyde ambulant medicinsk sygehusbehandling særligt målrettet ældre borgere. Derudover er der forslag om at indrette et medicinsk fællesambulatorium, hvor forskellige specialer på skift skal være til stede.

Forslaget indebærer også en høreklinik på sygehuset, hvor borgerne kan få foretaget høreundersøgelser. Derudover lægges der op til, at fertilitetsbehandling for hele regionen flyttes til Nyborg Sygehus. Fertilitetsbehandlingen har i dag til huse på Odense Universitetshospital (OUH).

Formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S) er glad for, at den sidste brik i indretningen af de fynske sundhedstilbud nu er på vej til at falde på plads:

- For cirka et år siden vedtog vi profilen for Svendborg Sygehus, og det glæder mig, at vi nu har et rigtig godt oplæg til, hvad sygehuset i Nyborg fremover skal indeholde. Vi ønsker, at Nyborg Sygehus skal være et velfungerende og robust sygehus, hvor der både er sundhedstilbud til borgerne i lokalområdet og aktiviteter, der betjener patienter fra et større område. På den måde får sygehuset en selvstændig profil med nogle markante fyrtårne som fertilitetsbehandling og scanninger for knogleskørhed.

Tæt samarbejde mellem sygehus og kommune

Tanken er også, at Nyborg Sygehus fremover skal indgå i et tæt samarbejde med Nyborg Kommune om at styrke de nære sundhedstilbud.

Regionen er i løbende dialog med kommunen om det nye sundhedshus i Nyborg, som efter planen skal åbne i 2024, og planen er, at sygehus og sundhedshus skal supplere og understøtte hinanden, når det gælder om at stille nære sundhedstilbud til rådighed for de østfynske borgere.  

Formand Bo Libergren (V), Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen, siger:

- Det er utroligt vigtigt, at vi tænker sygehus og sundhedshus som tæt forbundne, når det gælder de nære sundhedstilbud til borgerne på Østfyn. At vi er i gang med at nytænke sygehusets behandlingstilbud, samtidig med at kommunen er i gang med at etablere et nyt sundhedshus, giver os alletiders mulighed for at skabe bedre sammenhæng i tilbuddene. Jeg er ikke i tvivl om, at borgerne på Østfyn vil opleve, at de fremover får nogle endnu bedre lokale sundhedstilbud.  

Den videre proces

Forslaget til den fremtidige profil for Nyborg Sygehus vil sammen med et forslag til videreudvikling af det nære sundhedsvæsen i Nyborg-området blive endeligt behandlet på regionsrådsmødet 18. december 2023.

Inden da vil profilen komme i høring blandt medarbejderne på OUH. Det sker i oktober 2023.

Region Syddanmark og Nyborg Kommune holder et fælles borgermøde i Nyborg 25. oktober, hvor der vil blive orienteret om planerne for sygehuset og det nye sundhedshus. Samtidig vil borgerne blive opfordret til at dele deres erfaringer og tanker om det lokale sundhedsvæsen med regionale og kommunale politikere. Erfaringerne vil politikerne tage med i det videre arbejde med at tilrettelægge gode lokale sundhedstilbud.   

Hvis oplægget til den fremtidige profil godkendes af regionsrådet i december, forventes det, at fertilitetsklinikken og høreklinikken flytter ind på Nyborg Sygehus i løbet af 2026, hvor de nødvendige ombygninger på sygehuset er færdige.

De funktioner, der kan sættes i gang uden ombygning, vil gradvist blive taget i brug.

Fakta om ny profil for Nyborg Sygehus

I oplægget til en ny profil for Nyborg Sygehus foreslås det, at tilbud primært rettet til patienter i Nyborg-området fremover vil bestå af:

 • et medicinsk daghospital
 • et medicinsk fællesambulatorium
 • en høreklinik samt høreundersøgelser
 • et ambulant tilbud for hjertepatienter i nærområdet
 • røntgentilbud
 • laboratorium med blodprøvetagning.

Funktioner, som betjener patienter fra hele Fyn eller hele Region Syddanmark, omfatter:

 • fertilitetsbehandling
 • skanninger for mulig knogleskørhed
 • kikkertundersøgelser af mave-/tarmområde
 • rehabilitering af patienter med livstruende sygdomme (REHPA).

Det foreslås samtidig at flytte følgende funktioner væk fra Nyborg Sygehus:

 • Operationer
 • Opvågningsfunktion
 • Kirurgiske forundersøgelser
 • Medicinsk ambulatorium for patienter med mave-/tarmsygdomme

Udgifter til de ombygninger på Nyborg Sygehus, der skal gøre det muligt at flytte nye funktioner ind, er foreløbig opgjort til 40-45 mio. kr.

APPFWU01V