Skip til primært indhold

Stor søgning til syddanske forskningsmidler på sundhedsområdet

Regionsrådet i Region Syddanmark har netop uddelt forskningsmidler for 30 mio. kr. til 27 forskningsprojekter, heriblandt 21 stipendier til ph.d.-studerende og 5 karriereudviklingsforløb. Selve forskningsprojekterne spænder bredt fra mavesmerter hos børn til vejrtrækningsproblemer hos overvægtige.

Mavesmerter hos børn, behandlingsbehov hos ældre med alkoholmisbrug og vejrtrækningsproblemer hos overvægtige.
Dette er blot få eksempler på de mange forskelligartede forskningsprojekter, der fik penge, da regionsrådet i Region Syddanmark på et møde mandag 22. maj godkendte det regionale strategiske forskningsråds anbefalinger til bevillinger.

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Mette With Hagensen (S), noterer sig den store forskningsaktivitet i regionen:

- Det er dejligt at se, at der er så stor interesse i at forske i Region Syddanmark, og det vidner om, at vi igennem årene har skabt et godt miljø for forskningen. Men jeg er særligt glad for at se, at vi ikke kun forsker i konkrete behandlingsområder, men også favner hele patienten - eksempelvis i forskningsprojektet om de personorienterede samtaler i kræftforløb. 

I alt var der ansøgninger fra 74 forskellige forskningsprojekter, samt 56 ansøgninger til regionens ph.d.-stipendiater.

Tre puljer i spil

Tre ud af regionens fem regionale forskningspuljer har været åbne for ansøgninger i foråret.

De tre puljer er Region Syddanmarks pulje for fri og strategisk forskning, kliniske forskerkarriereforløb og Ph.d.-puljen. De tre puljer støtter på forskellig vis forskning på regionens sygehuse, i de praktiserende lægers praksis og rundt omkring i kommunerne i Region Syddanmark.

I alt er der blevet uddelt cirka 30 mio. kr.

Uddeling fra de tre puljer

I Region Syddanmarks pulje for fri og strategisk forskning blev 22 ansøgninger tildelt i alt 15 mio. kr.

I Region Syddanmarks pulje for forskerkarriereforløb blev 5 ansøgninger tilgodeset med i alt 2,5 mio. kr.

I Region Syddanmarks Ph.d.-pulje blev 21. ph.d.-stipendier tildelt med i alt knap 13. mio. kr.

APPFWU02V