Skip til primært indhold

Stephanie Lose vender tilbage som regionsrådsformand

Regionsrådet i Region Syddanmark blev på sit møde mandag orienteret om, at Stephanie Lose (V) genindtræder som regionsrådsformand 1. august 2023. Stephanie Lose har haft orlov fra sit hverv som regionsrådsformand, da hun i en periode har varetaget posten som fungerende økonomiminister i regeringen.

Stephanie Lose har meddelt, at hun genindtræder i regionsrådet 1. august. Det blev hendes politiske kolleger orienteret om på regionsrådets møde mandag.

Bo Libergren (V) har varetaget posten som fungerende regionsrådsformand, siden regionsrådet valgte ham på et ekstraordinært regionsrådsmøde 14. marts. Det skete efter, at Stephanie Lose var blev udnævnt til fungerende økonomiminister 9. marts.

Stedfortrædere takker af

Fra 1. august er Bo Libergren ikke længere fungerende regionsrådsformand, da hvervet automatisk genoptages af Stephanie Lose ved hendes genindtræden i regionsrådet. Men han sidder stadig i regionsrådet, som han har været medlem af siden regionen blev dannet.

Herdis Hanghøi (V), der har været stedfortræder for Stephanie Lose, udtræder af regionsrådet 1. august. Hun udtræder også af Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen, hvor hun har siddet siden marts i år.

Regionsrådsformanden er automatisk medlem af regionens forretningsudvalg. Det betyder, at Stephanie Lose genindtræder i forretningsudvalget 1. august. Bo Libergren genindtræder på sin tidligere plads i forretningsudvalget som menigt medlem i stedet for Anja Lund (V), der har været stedfortræder for ham i udvalget siden marts.

Regionsrådet har i Stephanie Loses fravær udpeget nye medlemmer til at varetage en række hverv. Stephanie Lose genindtræder automatisk i disse hverv.

 

APPFWU01V