Skip til primært indhold

Region Syddanmark godkender organisering af efterårets COVID-19- og influenzavaccinationer

Region Syddanmark tilbyder den kommende efterår- og vintersæson udvalgte grupper vaccination mod COVID-19 og influenza på seks vaccinationscentre i Svendborg, Odense, Esbjerg, Sønderborg, Aabenraa, Kolding eller Vejle og Ærø Sygehus. Derudover går regionen sammen med de andre regioner i udbud med dele af vaccinationsopgaven, så private aktører også kan hjælpe til og sikre vaccination så tæt på borgernes hjem som muligt.

Når efteråret banker på døren, vil Region Syddanmark igen stå klar med et vaccinationstilbud til de borgere, der tilbydes COVID-19- og influenzavaccinationer.

På regionsrådsmødet i dag besluttede regionsrådet, at Region Syddanmark fra 1. oktober 2023 vil tilbyde både COVID-19- og influenzavaccination på vaccinationscentre i:

  • Odense
  • Svendborg
  • Esbjerg
  • Sønderborg
  • Aabenraa
  • Kolding eller Vejle
  • Ærø Sygehus

Derudover vil regionen inddrage private aktører, som f.eks. apoteker, til at give vaccinationer, så alle borgere nemt kan blive vaccineret tæt på deres hjem. Det blev også besluttet, at de praktiserende læger, hvis de ønsker at hjælpe til, kan stå for f.eks. vaccination på plejehjem via udekørende enheder.

Formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S) siger :

- I år skal vi ikke som tidligere massevaccinere, vi skal udelukkende tilbyde vaccination til de personer, der er i særligt øget risiko for alvorlig sygdom, hvis de bliver smittet med COVID-19 og influenza. Med beslutningen tilbydes borgerne et overskueligt vaccinationstilbud med 80-120 vaccinationssteder på tværs af regionen. Der vil således være et vaccinationstilbud til alle, der bliver inviteret til vaccination, både i nærområdet og i de større byer.

Det er forventningen, at alle fem regioner vil køre med samme model. Derudover falder beslutningen fint i tråd med Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsens ønske om et mere ens vaccinationstilbud i år. Det ønsker de for at undgå den forvirring og frustration, der opstod flere steder sidste år. Samtidig ønsker de, at den samlede vaccinationsindsats koncentreres på færre matrikler i de enkelte regioner.

Udbud for at finde private aktører

Regionerne vil i fællesskab henover sommeren køre et udbud for private aktører, så det private-aktør tilbud i Region Syddanmark også er klar til 1. oktober 2023.

Det endelige vaccinationstilbud i regionen og rammerne for tidsbooking informerer regionen borgerne endeligt om inden 1. oktober 2023. Det vil også fremgå klart i de invitationer borgenerne modtager, hvor og hvornår de kan booke tid til vaccination.

Alle over 65 år inviteres

Ifølge Sundhedsstyrelsen vil COVID-19- og influenzavaccinationer blive tilbudt til alle syddanskere på 65 år og derover. De vil, som de er vant til fra tidligere år, modtage invitationen via digital post eller fysisk brev, hvis de er fritaget for digital post.

Derudover vil udvalgte grupper, f.eks. personer under 65 år med udvalgte kroniske sygdomme, gravide og personer med svært nedsat immunforsvar, også blive tilbudt vaccination for både COVID-19 og influenza.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at børn i alderen to-seks år vaccineres med næsespray mod influenza. Børn kan også blive vaccineret fra 1. oktober.   

Region Syddanmark vaccinerede samlet set 407.904 syddanskere mod COVID-19 og 317.304 mod influenza i sæsonvaccinationen i 2022/2023.

APPFWU02V