Skip til primært indhold

Region Syddanmarks vaccinationssæson er godt i hus

Vaccinationssæsonen i Region Syddanmark er netop slut. Regionen er meget tilfreds med tilslutningen til vaccination mod COVID-19 og influenza, der generelt har været meget høj. Især syddanskere over 65 år og plejehjemsbeboere har været med til at sikre regionen en samlet tilslutning til begge vacciner for deres målgruppe på lidt over 77 procent.

15. januar 2024 var sidste dag i den nationale vaccinationssæson 2023/2024. Samlet set er der givet 572.000 vaccinationer mod COVID-19 og influenza i regionen fra 1. oktober 2023 til 15. januar 2024.

For borgere over 65 år ligger tilslutningen på lidt over 77 procent, hvilket også er landsgennemsnittet, mens tilslutningen for plejehjemsbeboerne i regionen ligger på lidt over 86 procent, hvilket også er svarende til landsgennemsnittet.

Koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen siger:

- Vi er meget tilfredse med det endelige resultat. Vi kan konkludere, at det resultatmæssigt er en veloverstået vaccinationssæson, vi har rundet af i sidste uge. Vores organisering med regionale vaccinationscentre og aftalen med apotekerne har, trods noget kritik i starten, vist sig at give et virkelig godt resultat – og jeg vil gerne takke de mange medarbejdere på både vaccinationcentre og apoteker for et godt stykke arbejde. Jeg noterer mig samtidig, at resultaterne på tværs af alle fem regioner er meget ens, og det understøtter fint den forventning om en stor tilslutning, vi havde ved vaccinationsindsatsens start i efteråret.

Apoteker har givet ca. 60 procent af vaccinationerne

Samlet set viser regionens egen opgørelse af vaccinationer fra 1. oktober 2023 til og med december 2023, at godt 60 procent af vaccinationerne er givet på apoteker, mens de resterende 40 procent er fordelt på regionens vaccinationscentre, vaccinationer lokalt på plejehjemmene og udkørende enheder til f.eks. immobile borgere.

Regionen har fulgt Sundhedsstyrelsens tidsplan for vaccinationssæsonen. Det betød, at der de første otte uger af vaccinationssæsonen var taget hensyn til en større interesse med større kapacitet og flere tider til booking end sidst på sæsonen. Regionen lukkede fra slutningen af november og frem løbende vaccinationscentre og apoteker, efterhånden som efterspørgslen efter vaccinationer faldt.

Kurt Espersen siger:

- Vi har haft et godt samarbejde med apotekerne om udrulningen af vaccinerne, og det er vores klare vurdering, at vi sammen er kommet godt i mål. Sundhedsstyrelsen havde tilkendegivet, at formålet med vaccinationsindsatsen denne gang ikke var at vaccinere alle de første uger af sæsonen, men at få så mange i målgrupperne som muligt vaccineret i løbet af hele vaccinationssæsonen. Det, mener jeg, er lykkedes rigtig godt for os.

Næste vaccinationssæson

Sundhedsstyrelsen lægger op til, at regionerne også i den kommende vaccinationssæson får en aktiv rolle i organiseringen af COVID-19- og influenzavaccinationerne. De præcise rammer for den kommende vaccinationssæson vil Sundhedsstyrelsen tage stilling til i løbet af de kommende måneder.

Kurt Espersen siger:

- Til en eventuel kommende vaccinationssæson vil vi selvfølgelig bruge alle de gode erfaringer, vi har gjort os, ikke bare denne sæson, men helt tilbage fra 2020, til at gøre vaccinationsoplevelsen endnu bedre og nemt tilgængelig for borgerne. Derfor er det også afgørende både for os og dem, vi samarbejder med omkring vaccinationerne, at de nationale sundhedsmyndigheder giver os en melding hurtigst muligt, hvis vi skal løse opgaven igen i år. På den måde får vi så meget tid til planlægning og et eventuelt udbud som muligt.

APPFWU02V