Skip til primært indhold

Region Syddanmark fjerner 550 tons forurenet jord fra legeplads

I løbet af uge 3 sætter gravemaskiner skovlen i jorden for at fjerne en jordforurening med sprøjtegiftrester på en legeplads ved Bellingevej i Odense. Forureningen stammer fra aktiviteter på et tidligere gartneri.

Region Syddanmark vil bruge op mod én million kroner på at fjerne ca. 550 tons forurenet jord fra en legeplads ved Bellingevej 60 i Odense.

Der har tidligere over en 65-årig periode, været drevet gartneri på adressen, inden området blev lavet om til et større rekreativt areal med bl.a. offentlig legeplads. Aktiviteterne på gartneriet har medført jordforurening med sprøjtegiftrester kaldet DDT og nedbrydningsprodukter heraf.

DDT blev i perioden fra omkring 1950 til 1970 anvendt i forbindelse med blandt andet dyrkning af frugt og grøntsager og har desuden været brugt i forbindelse med skovdrift. Stoffet nedbrydes meget langsomt i naturen, og derfor er det stadig til stedet i jorden på legepladsen selv lang tid, efter jorden oprindeligt er blevet forurenet.

Forureningen ligger i det øverste jordlag, og fordi forureningen ligger så højt, har regionen valgt en graveløsning, hvor entreprenørmaskiner vil fjerne den øverste halve meter jord. Når gravearbejdet er overstået, vil området blive reetableret med ren jord, græs og buske, hvorefter legeredskaberne bliver monteret igen.

Vigtigt at få fjernet forurening

Arbejdet forventes at være afsluttet i løbet af tre-fire uger, og der kan i arbejdsperioden forekomme gener i form af støj og støv, ligesom der vil være øget lastbiltrafik ind og ud af området.

Formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark, Poul Erik Jensen (S) siger:

- Det er rigtig mange penge at bruge på en enkelt sag, men også nødvendigt for at eliminere risikoen for at komme i kontakt med den DDT-forurenede jord. Jeg håber, at vi kan bruge sagen til noget positivt og lære, at det har store konsekvenser, når vi ikke passer bedre på miljøet.

Forureningen ved legepladsen på Bellingevej 60 er på regionens arbejdsplan for 2023 sammen med bl.a. to andre oprensninger af børneinstitutioner. Arbejdsplanen for 2023 er netop nu sendt i høring af Miljøudvalget i Region Syddanmark, som også står for den endelige vedtagelse af planen. Forureningen på Bellingevej er videreført fra arbejdsplan 2022 til 2023, så er allerede vedtaget.

Regionen har ansvaret for de såkaldte ”herreløse” forureninger, hvor der ikke kan gøres et ansvar gældende over for forureneren.

FAKTA om forureningen:

Grunden har i perioden ca. 1918-1983 været anvendt til gartneri og området anvendes i dag til rekreativt område, herunder legeplads.

Ejendommen blev i 2020 kortlagt som muligt forurenet på baggrund af driften af gartneriet, der har brugt DDT. En forureningsundersøgelse i 2020-2021 viste, at der var DDT-sprøjterester og nedbrydningsprodukter heraf i de øverste jordlag. Styrelsen for Patientsikkerhed rådede i 2021 børneinstitutioner til ikke at bruge området, da børnene kan komme i kontakt med den forurenede jord. Odense Kommune har sat advarselsskilte op i området.

DDT står for dichloro-diphenyl-trichloroethan og er et giftmiddel, man har brugt til at beskytte planter mod f.eks. ukrudt, skadedyr og sygdomme. DDT nedbrydes meget langsomt i naturen.

Det antages, at forureningen er sket ved driften af gartneriet, da DDT i perioden fra omkring 1950 til 1970 blev anvendt i forbindelse med blandt andet dyrkning af frugt og grøntsager. DDT har desuden været anvendt i forbindelse med skovdrift. I Danmark blev alle former for anvendelse af DDT forbudt i 1984.

APPFWU01V