Skip til primært indhold

Ny udviklingsstrategi for hele regionen er vedtaget

Et enigt regionsråd har 18. december 2023 vedtaget den nye regionale udviklingsstrategi ”Sammen om fremtidens Syddanmark”. Strategien skal bidrage til at skabe de optimale rammer for det gode liv i Syddanmark.

”Syddanmark skal være Danmarks bedste region at bo, leve og arbejde i.” Sådan lyder første linje i Region Syddanmarks nye ambitiøse regionale udviklingsstrategi.

Den netop vedtagne strategi ”Sammen om fremtidens Syddanmark” kommer vidt omkring, da der er mange forskellige faktorer, der kan bidrage til det gode liv.

Regionsrådsformand Bo Libergren (V) siger:

- Den nye regionale udviklingsstrategi er udarbejdet i rammerne af FN’s 17 verdensmål, som sætter den globale udviklingsdagsorden frem mod 2030. Og også i vores strategi står klima og bæredygtighed øverst på dagsordenen. Vi skal skabe bedre betingelser for kommende generationer i forhold til både klimaforandringer, miljø, ressourcer og rent drikkevand. Det er ikke noget, vi kan komme i mål med alene. Derfor er jeg særligt glad for at fortsætte vores samarbejde med de syddanske kommuner i Klimaalliancen, så vi sammen kan omsætte ord til handling.

Fokus på klima og trivsel

Udviklingsstrategien er blevet til i dialog med borgere, kommuner og andre samarbejdspartnere. I dialogen har der været fokus på, hvilke forandringer parterne i fællesskab ønsker at skabe. Der blev særligt peget på grøn omstilling og mental trivsel som vigtige udfordringer og potentialer at arbejde med frem mod 2027, men også emner som kompetencer, sammenhængskraft og internationalt samarbejde er en del af den nye strategi.

Formand for Udvalget for Regional Udvikling Michael Nielsen (K) siger:

- Særligt blandt unge opleves der mistrivsel. Det var noget, der blev tydeligt under vores dialog med dem. Vi ved, at der er en stærk sammenhæng mellem oplevelsen af fællesskab og trivsel. Derfor skal vi fortsætte med at sætte fokus på udvikling af inkluderende fællesskaber. Det skal vi gøre i samarbejde med blandt andet kommuner, uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner. Vi skal også turde at gå nye veje, hvor fx digitale fællesskaber baner vejen for andre måder at tænke og indgå i fællesskab på. Det skaber potentiale for, at flere og andre end tidligere måske får mulighed for aktivt at indgå i meningsfulde fælleskaber, som de ikke havde før.

Vigtigt samarbejde med kommunerne

De 22 kommuner i regionen er vigtige samarbejdspartnere i udviklingen af hele regionen og har været med hele vejen igennem arbejdet med strategien.

Formand for Kommunekontaktrådet i Syddanmark og borgmester i Middelfart Kommune Johannes Lundsfryd Jensen (S) siger:

- Udviklingsstrategien er et vigtigt element i vores fælles udviklingsarbejde – et arbejde, som vi i KKR Syddanmark bakker op om og spiller en væsentlig rolle i. Kommunerne arbejder allerede fokuseret i forhold til at skabe gode vilkår for vækst og udvikling, både i regi af den enkelte kommune og på tværs. Dette arbejde ser vi i KKR Syddanmark styrket i et fortsat stærkt samarbejde med Region Syddanmark. Samtidig ser vi det som en grundpille, at kommunerne er centrale aktører i samarbejdet, herunder kræver den grønne omstilling og mental og fysisk sundhed særlig opmærksomhed.

Den nye regionale udviklingsstrategi træder i kraft 1. januar 2024 og løber indtil slutningen af 2027.

Læs ”Sammen om fremtidens Syddanmark” her.

APPFWU01V