Skip til primært indhold

Region Syddanmark vil forkorte ventetid for voldtægtsofre

Flere henvendelser har skabt lange ventetider til psykologbehandling for voldtægtsofre. Nu afsætter Region Syddanmark midler til at ansætte flere psykologer på regionens to centre på Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt for at nedbringe ventetiderne.

255 voldtægtsofre henvendte sig for at få psykologhjælp hos Region Syddanmarks to centre for voldtægtsofre i 2017. Sidste år var samme tal steget til 329.

Det stigende behov og pres på ventelisterne får nu Region Syddanmark til at afsætte penge til at nedbringe ventetiden på de to centre på Sygehus Lillebælt i Kolding og på OUH. I alt modtager centrene 1,98 mio. kr. i år, hvor 661.336 kr. stammer fra en statslig engangsbevilling. Fra 2024 og frem er der afsat 2,09 mio. kr. om året.

Det vedtog regionsrådet den 28. august.

Formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S) siger:

- Vi har oplevet et voksende behov de senere år og har særligt fået flere henvendelser fra ofre, der henvender sig lang tid efter voldtægten. De står i en meget svær og sårbar situation, og derfor er det vigtigt, at vi arbejder for at kunne tilbyde dem hjælp hurtigere end i dag. Vi kan ikke leve med, at ventetiderne er så lange, og derfor skal vi handle.

En mere varig løsning

De to centre har et fælles ønske om en maksimal ventetid på 2-3 uger for akutte patienter, der henvender sig inden for 30 dage efter voldtægten. Samtidig ønsker de en maksimal ventetid på en måned for senhenvendere, der henvender sig mere end en måned efter voldtægten.

I dag venter akutte ofre 3-4 uger på psykologsamtaler og senhenvendere 4-6 måneder, når de skal have hjælp på OUH. På Sygehus Lillebælt var ventetiden 3-4 måneder for akutte ofre og 12-18 måneder for senhenvendere ved årsskiftet, men siden har sygehuset været i fuld gang med at afvikle ventelisten.

Mette With Hagensen glæder sig over, at regionen nu sætter ind med en mere langsigtet løsning på området:

- Der venter en stor opgave og et langt træk, men nu sætter vi ind med mere personale og forventer hurtigt at kunne se tydelige resultater. Behovet for psykologhjælp bliver desværre ikke mindre, og vi forventer at skulle hjælpe omkring 320 ofre om året. Derfor er jeg glad for, at vi har fundet en mere holdbar og permanent løsning, hvor vi sikrer, at indsatsen kan fortsætte i regionen, når den statslige støtte forsvinder fra næste år.

Ventetiderne har været en national udfordring, og derfor har alle regioner fået statslige engangsbevillinger til at nedbringe ventetiderne på området i år. Stigningen i antallet af henvendelser kan være påvirket af, at forældelsesfristen i sager om seksuelt misbrug blev ophævet i 2018. En anden medvirkende faktor kan være, at samtykkeloven blev indført i 2021.

Fra næste år forventes det, at regionerne selv kan håndtere det fulde arbejde med de regionale centre for voldtægtsofre, når den midlertidige bevilling udløber.

APPFWU01V