Skip til primært indhold

Borgere kræver politisk handling på klimadagsordenen

Flere afgifter skal medvirke til et mere bæredygtigt forbrug. Forslaget er blot ét af de i alt 13 ambitiøse anbefalinger, som de syddanske repræsentanter fra Borgersamling Bæredygtigt Forbrug i går overrakte til Vejle Kommune og Region Syddanmark.

Fra højre ses Michael Nielsen (K), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, og Søren Peschardt (S), formand for Klima-, Natur og Miljøudvalget i Vejle Kommune, der får overrakt anbefalingerne af repræsentanter fra Borgersamlingen Bæredygtigt Forbrug

Fra højre ses Michael Nielsen (K), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, og Søren Peschardt (S), formand for Klima-, Natur og Miljøudvalget i Vejle Kommune, der får overrakt anbefalingerne af repræsentanter fra Borgersamlingen Bæredygtigt Forbrug.

Politikerne i Vejle Kommune, Frederiksberg Kommune, Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden og Region Syddanmark har spurgt borgerne, hvordan de mener, en fremtid med bæredygtigt forbrug kan se ud.

Spørgsmålet blev stillet til de knap 60 repræsentativt udvalgte borgere, der har deltaget i Borgersamling Bæredygtigt Forbrug. I går kunne et udvalg af borgersamlingens syddanske repræsentanter, præsentere deres anbefalinger, der er resultatet af mere end et halvt års intensivt arbejde.

Det skete ved et arrangement i RessourceCenter Vejle, hvor Michael Nielsen (K), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, og Søren Peschardt (S), formand for Klima-, Natur og Miljøudvalget i Vejle Kommune, modtog anbefalingerne på vegne af Region Syddanmark og Vejle Kommune.

Afgifter skal hjælpe et mere bæredygtigt forbrug på vej

En væsentlig pointe fra borgersamlingen er, at den ikke mener, at Danmark kan komme i mål med den grønne omstilling, hvis politikerne lader det være op til den enkelte borger og virksomhederne at sikre bæredygtigt forbrug. En af borgersamlingens anbefalinger er derfor, at afgifter i større grad bruges som redskab til at regulere og påvirke danskernes adfærd i en mere bæredygtig retning.

En af talspersonerne for borgersamlingen, 42-årige Lars Kristian Skov Godtfredsen, der er chauffør og bosat i Assens, siger:

- Vi vil gerne sende et klart signal om, at vi er bekymrede for den klode, vi lever på, hvor vi kan se, at overforbrug er den primære problemstilling. Derfor håber vi, at anbefalingerne kan være med til at råbe politikerne, virksomhederne og danskerne op, så vi i fællesskab kan skabe de forandringer, der skal til for at få et mere bæredygtigt forbrug. Vi skal turde være mere modige og give slip på vanetænkning. Der skal ikke være i tvivl om, at vi med anbefalingerne gerne vil have politikerne og andre aktører til at sætte klimahandlinger i gang.

Borgernes anbefalinger gør indtryk i region og kommune

Målet med borgersamlingens i alt 13 anbefalinger inden for emnerne transport, fødevarer og byggeri er at få reduceret forbruget og gjort det mere bæredygtigt. Det skal fx gøres nemmere at købe og spise bæredygtigt og sværere at købe produkter med et højt klimaaftryk. Inden for transport lyder anbefalingen bl.a., at offentlig transport og deleordninger skal være tilgængelige i hele landet.

Se præsentationen af borgersamlingens anbefalinger (PDF)

Både i Region Syddanmark og i Vejle Kommune arbejdes der med indsatser, der kan reducere klimaaftrykket, og her er borgersamlingens anbefalinger meget relevante.

Michael Nielsen (K), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, hæfter sig ved borgernes tydelige vilje til forandringer. Han siger:

- Det, der gør størst indtryk, er borgernes tydelige ønsker om handling. Det er interessant, at borgerne er parate til meget vidtrækkende ændringer i deres hverdagsliv, fx i forhold til hvad vi spiser og hvordan vi transporterer os rundt, og at de gerne ser, at der indføres afgifter på klimabelastende forbrug. Der ligger et stort arbejde bag anbefalingerne, og jeg vil gerne sige tak til borgersamlingen for så klart at give udtryk for deres ønske om klimahandling. Det vil vi lytte til, og jeg vil arbejde benhårdt på, at anbefalingerne bliver realiseret i det omfang, det er muligt.

Søren Peschardt (S), formand for Klima-, Natur og Miljøudvalget i Vejle Kommune, siger:

- Det er et virkelig godt stykke arbejde, borgersamlingen har lavet. De rejser nogle relevante problemstillinger og kommer med nogle gode pointer i forhold til, hvordan vi kan sikre et mere bæredygtigt forbrug. Jeg sætter stor pris på den indsats, borgerne har lagt i anbefalingerne, og i Vejle Kommune ser vi positivt på anbefalingerne og er klar til at arbejde videre med dem.

Næste skridt er, at borgersamlingens anbefalinger skal behandles i de relevante politiske udvalg i hhv. Region Syddanmark og Vejle Kommune, der sammen med de øvrige organisationer bag borgersamlingen har forpligtet sig til at bidrage til at realisere udvalgte anbefalinger via politiske beslutninger og konkrete pilotprojekter.

Fakta om Borgersamling Bæredygtigt Forbrug

Det er Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Frederiksberg Kommune, Rudersdal Kommune og Vejle kommune, der har stået bag Borgersamling Bæredygtigt Forbrug, som er et delprojekt i det EU-støttede projekt Circular Economy Beyond Waste.

Ca. 60 borgere har deltaget i projektet, og de har i 8 måneder på en række workshops – faciliteret af We Do Democracy – arbejdet med at formulere deres anbefalinger til en fremtid med bæredygtigt forbrug.
Borgersamling Bæredygtigt Forbrug

I Vestdanmark fandt lanceringen af borgersamlingens anbefalinger sted ved et arrangement
25. april 2023 i RessourceCenter Vejle.

I Østdanmark præsenteres borgersamlingens anbefalinger for politikerne fra Frederiksberg Kommune, Rudersdal Kommune og Region Hovedstaden 4. maj 2023 kl. 19.00-20.30 i Rådssalen på Rudersdal Rådhus.

APPFWU01V